Mainonnan eettiseltä neuvostolta viisi uutta lausuntoa

20.5.2020

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antoi 21.4.2020 viisi uutta markkinointia koskevaa lausuntoa, joista kahdessa markkinoija sai huomautuksen.

Huomautus

MEN 15/2020: Koronaviruspandemia, lapsen kuva mainoksessa
Tapauksessa oli kyse lapsen kuvan käyttämisestä maailmanloppuun viittaavassa pankin mainoksessa, jossa palvelu ei liittynyt lapseen millään tavalla. Koronapandemian aikaan julkaistu mainos sisälsi otsikon, jossa oli kysymys ”Tuleeko se nyt se maailmanloppu?”. Mainokseen sisältyi ahdistuneelta näyttävän lapsen kuva. Mainoksen katsottiin olevan hyvän tavan vastainen kun se oli omiaan herättämään lapsissa ylimääräistä huolta, vaikka se sisälsi myös pienemmällä kirjoitetun rauhoittelevan lisäyksen, jonka mukaan kaikesta selvitään. Mainoksen katsottiin olevan ICC:n markkinoinnin perussääntöjen lapsia suojaavan 18 artiklan vastainen.

MEN 12/2020: Muistutusmarkkinointi, lapsille sopimaton verkkokauppa
Lausuntopyynnössä oli kyse lapsille sopimattoman verkkokaupan radiomainoksista, jotka oli esitetty ennen klo 21:tä. Markkinoija oli aiemmin mainostanut vastaavantyyppisillä lapsille monesti sopimatonta sisältöä sisältävissä radiomainoksilla tuotteitaan ja mainosten musiikki sekä yrityksen verkkokaupan osoite olivat tulleet kuulijoille tutuksi, joten kyseessä oli muistutusmarkkinoinnin tapaisesta mainoksesta. Erityisesti lapsia joulunaikaan kiinnostava sisältö, joululahjateema, sekä mainosten esittämisen ajankohta huomion ottaen mainoksen katsottiin olevan hyvän tavan vastainen.

 

Ei huomautusta

MEN 16/2020: Lapsi, herkkäuskoisuus
Lausunnossa oli kyse yksityisiä opetuspalveluita tarjoavan yrityksen mainoksesta, jossa puhujana toimi alaikäinen lapsi, joka kuvasi oppimistulostensa mullistuneen radikaalisti yritysten palveluiden myötä. Lausunnonpyytäjä katsoi mainoksessa käytetyn hyväksi lasten herkkäuskoisuutta. MEN totesi, että ICC:n markkinoinnin perussääntöjen lapsia suojaava artikla 18.2 koskee ainoastaan alle 13-vuotiaita. Mainoslauseiden katsottiin kuvaavan sitä, mistä palvelussa oli kysymys, eikä mainoksen katsottu olevan hyvän tavan vastainen.

MEN 14/2020: Huono käytös työpaikalla
Lausuntopyyntö koski kahvimainosta, jossa kuvattiin työpaikan nuorta työntekijää, joka keitti kahvia. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan kuvasi työpaikkakiusaamista oli siten hyvän tavan vastainen. MEN katsoi, että mainoksen tyylilaji, sen nopeatempoisuus ja musiikki huomioon ottaen sen ei voitu katsoa viittaavan työpaikkakiusaamiseen. Mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

 

Lausuntopyyntö jätetään käsittelemättä

MEN 13/2020
Lausuntopyynnössä oli kyse rahapeliyhtiön mainoksesta, jonka lausunnonpyytäjä katsoi olevan lapsille suunnattua. Neuvosto totesi, että sen sääntöjen mukaan se ei anna lausuntoja markkinoinnin lainvastaisuudesta, jolloin se ei ollut toimivaltainen käsittelemään lausuntopyynnössä kuvattua asiaa.

(AL)