Mainonnan eettiseltä neuvostolta neljä uutta lausuntoa

26.3.2020

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antoi 30.1.2010 neljä markkinointia koskevaa lausuntoa, jotka koskivat mainoksen tai muun markkinointimenettelyn hyvän tavan vastaisuutta Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen valossa. MEN antoi huomautuksen kahdessa tapauksessa neljästä.

Huomautukset

MEN 1/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Lausuntopyynnössä oli kyse markkinoinnin tunnistettavuudesta Instagramissa eli ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklasta 9. Kyseisessä Instagram-kuvassa oli näkymä hotellin allasalueelta ja kuvaan oli merkitty paikkatieto. Markkinoijalla oli yhteistyösopimus vaikuttajan kanssa, mutta markkinoijan mukaan kyseinen kuva ei kuulunut sopimuksen piiriin. Neuvosto katsoi esitetyn selvityksen perusteella että kyseinen Instagram-julkaisu oli mainos, joka ei ollut selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

MEN 2/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram Story

Myös kyseisessä lausuntopyynnössä oli kyse markkinoinnin tunnistettavuudesta Instagramissa. Tapauksessa mediana toiminut yritys ja siinä toimiva vaikuttaja oli sopinut VR:n kanssa kesälomareissusta ja sieltä julkaistavista kuvista. Kyseinen kuva oli vaikuttajan omaehtoisesti julkaisema. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli vakiintunut kaupallinen yhteistyö VR:n ja kyseisen yrityksen välillä, joten kuva oli mainos, eikä se ollut selvästi tunnistettavaksi markkinoinniksi.

Vapauttava lausunto

MEN 3/2020: Kuolema

Lausuntopyynnössä oli kyse hyvän tavan vastaisuudesta ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklasta 2, jonka mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Huonekaluliikkeen mainoksessa oli otsikko ”Kunnes kuolema meidät erottaa” ja siten mainos oli lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastainen. Neuvosto katsoi, että ilmaus viittasi tuotteen pitkäikäisyyteen, eikä ollut hyvän tavan vastainen.

MEN 4/2020: Päihde

Lausuntopyynnössä oli kyse hyvän tavan vastaisuudesta ja ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklasta 18, jonka mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Kyseessä oli kannabiksen käytön lopettamiseen tai sen vähentämiseen tähtäävä mainoskampanja, jonka sanomasta oli neuvoston mukaan vaikea saada selvää nopeatempoisuuden vuoksi. Mainoksessa oli kuitenkin ohjaus sivustolle, josta sai selvän mistä oli kysymys. Kokonaisuutena arvioiden neuvosto katsoi, ettei mainos ollut hyvän tavan vastainen.

(AL)