Mainonnan eettiseltä neuvostolta neljä uutta lausuntoa

28.1.2021

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 28.1.2021 neljä markkinointia koskevaa lausuntoa. Kahdessa lausunnossa päädyttiin huomautukseen ja kahdessa vapautukseen.

MEN 46/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram, Brändilähettiläs

Lausunnonpyytäjän mukaan Instagram-julkaisu ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Asiassa oli kysymys yrityksen brändilähettilään harjoittamasta juomatuotteiden markkinoinnista. Julkaisussa ei ollut mainostunnistetta, vaan teksti ”Vitamin Well LOVE <3”. Neuvosto viittasi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklaan, jonka mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Neuvosto katsoi, ettei Instagram-julkaisu ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ja antoi asiassa huomautuksen. Selkeänä mainostunnisteena voidaan neuvoston mukaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”, ja sen tulisi olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

MEN 47/2020: Syrjintä

Lausunnonpyytäjien mukaan televisiossa esitetty mainos oli hyvän tavan vastainen ja se loukkasi miesten seksuaalista tasa-arvoa. Asiassa oli kyse mainoksesta, jossa mainostettiin miesten alushousuja. Mainoksessa alaston mies vilahti ruudulla kahden sekunnin ajan. Neuvosto viittasi ICC:n markkinointisääntöjen 2 artiklaan, joka kieltää esimerkiksi sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Lisäksi neuvosto viittasi neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 ja 3 kohtiin. Neuvosto huomioi lausunnossaan, ettei mainos esittänyt miehiä alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Neuvosto muistutti, ettei mainos ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy alastomia ihmisiä. Mainoksen ei myöskään todettu olevan lapsille sopimaton. Neuvosto katsoi mainoksen esitystapa huomioon ottaen, ettei mainos ollut ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tai hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

MEN 48/2020: Rikokseen viittaaminen

Lausunnonpyytäjän mukaan mainoksessa viitattiin muutama vuosi sitten tapahtuneeseen lapsen kuolemaan johtaneeseen rikokseen, minkä vuosi se oli mauton ja vastenmielinen. Asiassa oli kyse suoratoistopalvelun televisiomainoksessa, jossa käytettiin kuvastona lattialla olevaa tyhjää mattorullaa, jonka toiseen päähän oli asetettu tyhjät miesten saappaat siten, että saappaiden varret olivat osittain mattorullan sisällä. Neuvosto totesi, että sen tehtävänä oli arvioida markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta eikä se voinut ottaa kantaa siihen, oliko mainos hyvän maun mukainen. Neuvosto viittasi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 2 artikloihin, joissa todetaan muun muassa, ettei markkinoinnissa saa hyväksyä väkivaltaa. Neuvosto totesi, että mainoksen esitystapa ja humoristinen tunnelma huomioon ottaen kuvauksen ei voitu yleisesti tulkita viittaavan rikokseen. Neuvosto katsoi mainosta kokonaisuutena arvioiden, ettei se ollut ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tai hyvän tavan vastainen.

MEN 49/2020: Lapsille sopimaton mainos

Lausunnonpyytäjän mukaan radiossa keskellä päivää esitettävät eroottisia ääniä sisältävä mainokset olivat hyvän tavan vastaisia ja lapsille sopimattomia. Asiassa oli kysymys erotiikkatuotteita myyvän verkkokaupan kolmesta radiomainoksesta, joita oli esitetty pääasiassa päiväsaikaan. Neuvosto viittasi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 18 ja 26 artikloihin. Neuvosto totesi, että mainitun kaltaisten tuotteiden myynti oli sallittua, minkä vuoksi myös niiden markkinointi sinänsä oli sallittua. Markkinoinnissa tuli kuitenkin ottaa huomioon se, mihin aikaan vuorokaudesta, missä mediassa ja millä tavoin niitä voitiin mainostaa. Neuvosto totesi, että lapsilla oli oikeus olla kohtaamatta ikäänsä ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään. Neuvoston mukaan mainos on hyvän tavan vastainen esimerkiksi silloin, kun se on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton ja sitä esitetään radiossa tai televisiossa ennen kello 21:tä. Neuvosto katsoi mainosten esitysaika ja -tapa huomioon ottaen, että mainokset olivat hyvän tavan vastaisia, ja markkinoija ja media olivat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 18 artiklojen vastaisesti. Lisäksi median katsottiin menetelleen myös ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan vastaisesti.

(HM)