Mainonnan eettiseltä neuvostolta neljä uutta lausuntoa

21.9.2020

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 18.9.2020 neljä markkinointia koskevaa lausuntoa, joista kaikissa päädyttiin huomautukseen. Kaikki lausunnot koskivat Instagramissa tapahtunutta mainontaa.

MEN 25/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Instagram-julkaisu ei lausunnonpyytäjän mukaan ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Markkinoijan käsityksen mukaan mainostunniste oli merkitty julkaisuun asianmukaisesti. Instagram-vaikuttaja oli kertomansa mukaan unohtanut mainita julkaisun alussa kaupallisesta yhteistyöstä, mutta oli käynyt muuttamassa merkinnän myöhemmin. Neuvosto katsoi, että julkaisu ei ollut sen julkaisuhetkellä heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaisesti.

MEN 24/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Asia koski Instagram-julkaisua, joka ei lausuntopyynnön tekijän mukaan ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Julkaisun yläpuolella oli esiintynyt merkintä maksetusta kumppanuudesta, mutta julkaisun tekstin alkuosa ei ollut sisältänyt mainonnan osoittavaa merkintää. Tällainen merkintä lisättiin julkaisuun vasta myöhemmin asian käsittelyn yhteydessä. Neuvosto katsoi, että markkinointi ei ollut selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla.

MEN 23/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Asian lausuntopyyntö koski Instagramissa julkaistua mainosta. Lausunnonpyytäjän mukaan julkaisu ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Kaupalliseen yhteistyöhön oli viitattu julkaisussa vasta sen tekstiosion lopussa. Neuvosto viittasi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklaan ja katsoi, ettei Instagram-julkaisu ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

MEN 22/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Lausuntopyynnön mukaan Instagram-julkaisu ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Asiassa oli kyse hampaiden valkaisuun tarkoitetun laitteen markkinoinnista. Neuvosto katsoi, ettei julkaisu ollut kuvan ja tekstin perusteella selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi, ja että markkinoija ja vaikuttaja olivat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti. Neuvoston mukaan selkeän mainostunnisteen, kuten ”mainos”, tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

(JT)