Mainonnan eettiseltä neuvostolta neljä uutta lausuntoa

28.8.2020

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antoi 28.8.2020 neljä markkinointia koskevaa lausuntoa, joista kaikissa päädyttiin huomautukseen.

MEN 20/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Yksityishenkilö oli tehnyt Instagram-julkaisua koskevan lausuntopyynnön katsoen, ettei julkaisusta ilmennyt saman tien, että kyse on markkinoinnista. Instagramissa julkaistussa kuvassa oli esiintynyt muun muassa kaulakoru. Kuvan alla oleva tekstin loppuosa sisälsi viittauksen kaupalliseen yhteistyöhön vaikuttajan ja markkinoijan välillä. Vastaavaa mainintaa yhteistyöstä ei kuitenkaan esiintynyt julkaisun alkuosassa. Neuvosto katsoi, ettei Instagram-julkaisu ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi, ja että markkinoija ja vaikuttaja olivat tämän johdosta menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti. Neuvoston mukaan mainostunnisteen, kuten ”mainos”, tulee olla helposti havaittavissa Instagram-tekstin alussa.

MEN 19/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Yksityishenkilön tekemä lausuntopyyntö koski Instagram-julkaisua. Lausuntoa pyytäneen tahon mukaan julkaisusta ei ilmennyt tarpeeksi nopeasti, että kyse on markkinoinnista. Vaikuttajan julkaiseman Instagram-kuvan tekstissä oli viitattu tuotteisiin sekä markkinoijaan. Julkaisun loppuosa sisälsi maininnan kaupallisesta yhteistyöstä, mutta julkaisun alku ei sisältänyt yhteistyömerkintää. Neuvosto katsoi, että markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Mainostunnisteen, joka oli kyseessä olevassa asiassa esiintynyt tekstin loppuosassa, olisi neuvoston mukaan tullut olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

MEN 18/2020: Vammainen henkilö, ihmisarvo, syrjintä

Yksityishenkilön tekemä lausuntopyyntö koski televisio-ohjelman mainosta, joka tämän käsityksen mukaan loukkasi vammaisia henkilöitä ja oli hyvän tavan vastainen. Mainoksessa oli näytetty otoksia TV-ohjelmasta, joista yhdessä oli todettu: ”Vähän niin kuin kaunis nainen pyörätuolissa menee ihan hukkaan”. Neuvosto huomioi, että mainostavalla TV-kanavalla on mahdollisuus valita mainokseen haluamansa kohdat, ja että asiassa kanava oli valinnut vammaisia henkilöitä loukkaavan repliikin. Neuvosto katsoi, että markkinoija oli menetellyt yhteiskunnallista vastuuta sekä halventamista koskevien ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 ja 12 artiklojen vastaisesti, ja että mainos oli siten hyvän tavan vastainen. Neuvosto korosti, että markkinoijan tulee ottaa huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu.

MEN 17/2020: Turvallisuus

Lausuntopyyntö koski yleispuhdistusaineen markkinointia. Pyynnön tehneen yksityishenkilön mukaan käsidesin ”tee-se-itse valmistukseen” kehottaminen markkinoinnissa oli vastuutonta ja vaarallista. Mainonnassa oli annettu ymmärtää, että käsidesiä voi valmistaa kotioloissa. Yleispuhdistusainetta oli mainostettu verkkokaupassa ja sen oli kerrottu soveltuvan ”tee-se-itse käsidesin valmistukseen”. Markkinoidulle tuotteelle ei oltu myönnetty myyntilupaa kyseiseen, markkinoituun käyttötarkoitukseen. Neuvosto katsoi, että markkinoija oli menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen perusperiaatteita koskevan 1 artiklan vastaisesti, ja että tuotteen markkinointi oli ollut hyvän tavan vastaista.

(JT)