Mainonnan eettiseltä neuvostolta neljä lausuntoa

26.5.2020

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antoi 27.2.2020 neljä markkinointia koskevaa lausuntoa. MEN antoi huomautuksen kahdessa tapauksessa neljästä.

Huomautukset

MEN 7/2020: Lapsille sopimaton mainos

Lausuntopyynnössä oli kyse lapsille sopimattoman verkkosivuston ja erotiikkatuotteiden mainostamisesta radiossa klo 9-21 välisenä aikana. Radiomainos sisälsi lapsia kiinnostavia elementtejä kun se sisälsi mainintoja leluista ja joulukalenterista. Neuvosto katsoi, että vaikka erotiikkatuotteiden markkinointi sinänsä oli sallittua, tuli huomioida aika, jolloin niitä mainostettiin, missä mediassa ja millä tavoin. Neuvosto arvioi, ottaen erityisesti huomioon mainoksen esitysajan, että markkinoija ja media olivat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen hyvän tavan mukaista markkinointia koskevan 1 ja lapsia sopimattomalta markkinoinnilta suojaavan 18 artiklojen vastaisesti.

 

MEN 6/2020: Lääke, urheilu, nuoret

Lausuntopyynnössä oli kyse siitä, että lääkemainoksesta saattoi saada käsityksen, että lääkkeen vuoksi voi myös kuumeisena. Mainoksessa oli kuntosalilla venyttelevä nuori. Markkinoitavaa lääkettä mainostettiin ilmaisulla ”kipuun ja kuumeeseen”. Neuvosto katsoi, että sana ”kuumeeseen” voi antaa käsityksen, että kuumessa voi urheilla, mikä voi olla jopa hengenvaarallista. ICC:n markkinoinnin perussääntöjen mukaan markkinoinnin ei tule ilman hyväksyttävää syytä sisältää kuvausta vaarallisesta tilanteesta, jossa terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään. Mainos katsottiin hyvän tavan vastaiseksi ja se rikkoi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 17 ja 18 artikloja.

 

Vapauttava lausunto

MEN 8/2020: Turvallisuus

Yksityishenkilön esittämä lausuntopyyntö koski televisiomainosta, joka lausunnon pyytäjän mukaan voi houkutella nuoria vaaralliseen käyttäytymiseen. Mainoksessa mm. tasapainoiltiin kerrostalon katon harjalla. Neuvosto totesi, että mainosta voisi tulkita niin, että kysymyksessä olisi vaarallisen käyttäytymisen kuvaus. Mainoksen kokonaisuus huomioon ottaen neuvosto kuitenkin katsoi, ettei mainoksen voida katsoa kannustavan käyttäytymään mainoksessa esiintyvän henkilön tavoin, eikä mainos ollut hyvän tavan vastainen.

 

Lausuntopyyntö jätettiin käsittelemättä

MEN 5/2020

Lausuntopyyntö koski yrityksen verkkosivujen sisältöä. Asiassa oli kysymys parvekelasituksia tarjoavan yrityksen sivuilla julkaistusta asunto-osakeyhtiön julkisivua esittävästä lähietäisyydeltä otetusta valokuvasta ja siihen liittyvästä tekstistä. Kuvan kohteen osoite oli yksilöity katuosoitteen tarkkuudella. Lausunnon pyytänyt yksityishenkilö katsoi, että kuvan ottamiseen ei oltu pyydetty lupaa asunnon omistajilta ja kuvan yhteydessä ollut tyytyväisyyttä ilmaiseva teksti oli yhdistettävissä asunnon omistajien mielipiteeksi. Neuvosto totesi, että se ei anna lausuntoja sopimusoikeudellisista kysymyksistä ja koska asiassa rakennuksen kuvaamisesta oli sovittu palvelun tilaajan ja yrityksen kesken, ei neuvosto ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa.

(AL)