Mainonnan eettiseltä neuvostolta kaksi uutta lausuntoa

17.12.2020

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 17.12.2020 kaksi markkinointia koskevaa lausuntoa, joissa molemmissa päädyttiin huomautukseen.

MEN 44/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Lausunnonpyytäjän mukaan Instagram-julkaisu ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Asiassa oli kysymys kauneudenhoitopalveluiden markkinoinnista. Julkaisuun oli liitetty merkintä #yhteistyö. Neuvosto viittasi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklaan, jonka mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Neuvosto katsoi, ettei Instagram-julkaisu ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi ja antoi asiassa huomautuksen. Selkeänä mainostunnisteena voidaan neuvoston mukaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”, ja sen tulisi olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

MEN 45/2020: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Lausunnonpyytäjän mukaan Instagram-julkaisu ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi. Asiassa oli kysymys hampaiden kotivalkaisuun tarkoitettujen tuotteiden markkinoinnista. Julkaisussa oli käytetty Instagramin merkintätyökalua ja siinä oli teksti “Maksettu kumppanuus käyttäjän X kanssa.”. Tämän lisäksi julkaisuun oli liitetty merkintä #kaupallinenyhteistyö. Mainittu teksti sijaitsi vaikuttajan profiilikuvan vieressä ennen julkaisun varsinaista tekstiä. Neuvosto totesi, ettei merkintätyökalun avulla tehty mainostunniste ollut omiaan herättämään lukijan huomiota, koska se ei eronnut fontin, tekstin koon tai värityksen perusteella muusta julkaisun tekstistä. Lisäksi neuvosto totesi, ettei merkintätyökalun ilmaisu ollut ymmärrettävä. Merkinnän #kaupallinenyhteistyö osalta neuvosto katsoi, ettei se ollut helposti havaittavissa, koska merkintä on sijoitettu tekstiosuuden loppuun. Neuvosto katsoi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklaan viitaten, ettei julkaisu ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi, ja antoi asiassa huomautuksen. Selkeänä mainostunnisteena voidaan neuvoston mukaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”, ja sen tulisi olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

(HM)