Mainonnan eettiseltä neuvostolta kaksi huomautusta

13.5.2019

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 24.4.2019 kaksi huomautusta. Neuvosto antoi huomautuksen pikavippimainoksesta pitäen sitä kokonaisuutena hyvän tavan vastainena. Instagram-julkaisu oli mainos, sillä saatu palvelu rinnastui rahavastikkeeseen. Mainos ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n sääntöjen 9 artiklan edellyttämällä tavalla.

MEN 6/2019: Pikaluoton markkinointi, syrjintä

Mainoksessa mies ja nainen ovat kultasepänliikkeen näyteikkunan edessä ja nainen haluaisi kalliin kihlasormuksen. Lopussa todetaan: ”Kun sinulla on käytössäsi saldo, saldosi riittävät aina. Saldo – se suomalainen arjen rahoittaja.”

Mainonnan eettisen neuvoston mukaan mainoksessa luotiin kuva siitä, että pikaluottoa käytettäessä rahat riittävät aina. Kevytmieliseen velkaantumiseen kuluttajaa rohkaiseva mainonta ei ole vastuullista. Kyseisen mainoksen esitystapa oli omiaan heikentämään kuluttajan kykyä harkita pikaluoton ottamista. Mainos oli ICC:n 1 artiklan sääntöjen vastainen ja kokonaisuutena arvioiden hyvän tavan vastainen.

MEN 7/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Vaikuttaja oli jakanut kuvan liittyen yritykseltä saamiinsa kauneushoitoihin ja merkinnyt aihetunnisteet #yhteistyö ja #hoidotsaatu julkaisun loppuun. Yhteistyö koostui markkinoijan ja vaikuttajan mukaan ilmaisista hoidoista, joita vastaan oli sovittu julkaisuja. Rahaa ei liikkunut osapuolten välillä, mutta palvelu oli saatu ilmaiseksi.

Mainonnan eettinen neuvosto totesi, että rahanarvoinen saatu etuus on rinnastettavissa rahana saatavaan vastikkeeseen, joten Instagram-julkaisu oli markkinointia. Viimeisellä rivillä olleet aihetunnisteet eivät tehneet markkinointia tunnistettavaksi ICC:n sääntöjen 9 artiklan edellyttämällä tavalla.

(SP)