Mainonnan eettinen neuvosto antoi viisi lausuntoa

23.1.2019

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 17.12.2018 viisi lausuntoa, joissa se on arvioinut, onko markkinointi tai muu vastaava menettely hyvän tavan mukaista. Arvioinnissa käytetään Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä sekä neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita. Neuvosto antoi lausunnossa MEN 36/2018 huomautuksen ja muissa päätöksissä vapauttavan lausunnon.

Vapauttavat lausunnot

MEN 40/2018: Erotiikkamessujen mainos

Messujen mainos ei ole hyvän tavan vastainen. Neuvosto katsoi, ettei kokonaisuutena arvioiden mainoksen voida katsoa viittaavan lapsiin, vaikka mainoksessa esiintyvien henkilöiden ikää on vaikea arvioida kasvojen ollessa puoliksi peitettyinä.

MEN 39/2018: Elintarvikemainos, lapsi

Kokonaisuutena arvioiden sekä mainoksen tyylilaji huomioon ottaen televisiomainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen eikä siksi hyvän tavan vastainen.

MEN 38/2018: Talon kuvan käyttö markkinoinnissa

Asunto-osakeyhtiön ennakkomarkkinointiesite ei ollut hyvän tavan vastainen. Esitteessä käytetyn noin 100 vuotta vanhan valokuvan tarkoitukseksi katsottiin rakennettavan talon sijainnin ja lähiympäristön esittely. Esitteessä näkyvä talo näkyi muiden talojen joukossa, joten se ei loukannut ICC:n sääntöjen 14 artiklaa.

MEN 37/2018: Televisiosarjan ulkomainos, pelottavuus

Neuvosto totesi, että rikosdraamasarjan digitaalinen ulkomainos saattaa olla yksittäisten henkilöiden mielestä pelottava, mutta kokonaisuutena arvioiden se ei ole pelottava ja sopimaton esitettäväksi julkisessa tilassa. Neuvosto katsoi, ettei mainos ole hyvän tavan vastainen.

Huomautukset

MEN 36/2018: Elokuvan ulkomainos

Kauhuelokuvan mainos oli hyvän tavan vastainen julkisessa tilassa esitettynä. Neuvosto totesi, että videomainoksessa oli lapsia pelottavia kohtauksia ja mainos oli myös pienten lasten tavoitettavissa. Mainos on ICC:n sääntöjen 18 artiklan vastainen.

(LT)