Mainonnan eettinen neuvosto antoi kaksi huomautusta sekä yhden vapauttavan lausunnon

21.3.2019

Mainonnan eettinen neuvosto antoi 21.3.2019 kolme lausuntoa. Kahdessa lausunnossa annettiin huomautus, sillä mainonta ei ollut selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussääntöjen (ICC:n säännöt) 9 artiklan mukaisesti. Vapauttavassa lausunnossa katsottiin, ettei kokonaisuutena arvioiden mainos ollut hyvän tavan vastainen.

Huomautukset

MEN 3/2019: Mainoksen tunnistettavuus, Instagram

Kyseessä oli Instagram –tilillä julkaistu kuva, johon oli liitetty kaupallista mainontaa sisältävä kuvateksti. Lausunnonpyytäjän käsityksen perusteella kyseessä oli mainos, mutta mainostunniste oli julkaisussa puutteellinen.

Julkaisussa oli käytetty ilmaisua ”#yhteistyö” mainostunnisteena, mutta sen ei katsottu olevan selkeä ilmaisemaan, että kyseessä on mainos. Lisäksi tunniste ei ollut helposti havaittavissa, koska se oli tekstin keskellä (kyseessä oli pitkä teksti). Lausunnossa korostettiin, että selkeänä mainostunnisteena pidetään sellaista, jossa ilmenee sana ”mainos”.

MEN 4/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram

Lausunnon kohteena oli Instagram -tilin julkaisu, joka koostui kuvasta, mainostunnisteesta ”Maksettu kumppanuus käyttäjän betteboxfi kanssa” sekä omasta tekstistä merkintätyökalussa olevan mainostunnisteen jälkeen, jossa vaikuttaja kertoi Boxie Oy –nimisen yrityksen tuotteista.

Merkintätyökalussa olevan mainostunnisteen osalta neuvosto totesi, että fontti oli sama kuin muualla julkaisussa käytetty, mutta kooltaan se oli muuta julkaisua pienempää. Teksti ei värityksen puolesta herättänyt huomiota. Merkintätyökalu ei siten ollut omiaan kiinnittämään lukijan huomiota. Lisäksi mainostunniste ei ollut sanamuodoltaan ymmärrettävä.

Vapauttava lausunto

MEN 5/2019: Kahvimainos ystävänpäivänä

Ystävänpäivänä yrityksen Facebook-sivuilla julkaistussa mainoksessa naiset istuivat sohvalla käsi kädessä. Kuvan yhteydessä oli ystävänpäivään liittyvä teksti ja arvonta.

Lausunnonpyytäjän mukaan mainos oli haitallinen lapsille, sillä se oli liian seksuaalissävytteinen ja haittaa nuorten ystävystymistä samaan sukupuoleen. Mainoksen ei katsottu olevan kokonaisuutena arvioiden ICC:n sääntöjen vastainen ja siten hyvän tavan vastainen.

(LT)