Lausuntoja mainonnan eettiseltä neuvostolta toukokuussa

17.6.2019

Mainonnan eettinen neuvosto on antanut toukokuussa 2019 yhteensä yhdeksän lausuntoa, joista seitsemässä tapauksessa annettiin huomautus markkinoinnin hyvän tavan vastaisuudesta Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännökset huomioon ottaen.

Kaksi huomautuksista koski Instagram Story -julkaisuja. Instagram Story on videopätkä, joka häviää julkaisun jälkeen 24 tunnin kuluttua näkyvistä. Tapauksissa Instagram Storyt sisälsivät normaalin linkin kaupan verkkosivuille, mutta eivät sisältäneet mainintaa kaupallisesta yhteistyöstä. Mainos tulee olla tunnistettavissa julkaisusta yhdellä silmäyksellä. Vaikka julkaisuista ei ollut suoraan maksettu rahallista korvausta, olivat ne silti luonteeltaan markkinointia.

MEN 11/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram Story, 13.5.2019 (huomautus)

MEN 16/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, Instagram Story, 28.5.2019 (huomautus)

Kahden blogikirjoituksen osalta kyse oli palveluna saadusta hiustenhoidosta. Kursivoidulla ja otsikkoa pienemmällä tekstillä ilmaistu maininta yhteistyökumppanista ei ollut tunnistettavaa markkinointia, sillä mainostunnisteen sanamuoto ei ollut selkeä, eikä tunniste ollut helposti havaittavissa.

MEN 8/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, blogi, 13.5.2019 (huomautus)

MEN 9/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, blogi, 13.5.2019 (huomautus)

7 minuutin pituisella YouTube-videolla vaikuttajan katsottiin tehneen videon yhteistyössä yrityksen kanssa. Videon kaupallinen luonne ei ollut tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä.

MEN 10/2019: Markkinoinnin tunnistettavuus, video, 13.5.2019 (huomautus)

MEN piti ihmisarvoa loukkaavana markkinointia rekrytointimainosta, jossa frakkiasuinen mies seisoo avoimen uuniluukun edessä. Kuvassa olivat tekstit ”Lisää kypsiä resursseja meille” ja ”Devaaja, astu uun… eiku Rakettiin!”. Uuniluukku oli omiaan herättämään mielikuvan holokaustissa käytetyistä polttouuneista, joka yhdistettynä humoristiseen esitystapaan on ihmisarvoa loukkaavaa.

MEN 14/2019: Ihmisarvoa loukkaava markkinointi, Facebook, 28.5.2019 (huomautus)

Lisäksi yksi huomautus annettiin vaalimainoksen kiinnittämisestä yksityishenkilön auton tuulilasiin. Toimintaa pidettiin lainvastaisena ja siten myös hyvän tavan vastaisena. MEN viittasi lausunnossaan korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun KKO 2013:5, jossa suoramarkkinointiyhtiö oli kiinnittänyt kuluttajien oviin ja postilaatikkoihin mainoslappuja.

MEN 15/2019: Vaalimainoksen kiinnittäminen yksityishenkilön auton tuulilasiin, perusoikeudet, 28.5.2019 (huomautus)

Kaksi tutkintapyyntöä oli tehty mainoksissa tapahtuvasta syrjinnästä naista/miestä alentavana. Kummassakaan tapauksessa MEN ei todennut ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tai neuvoston hyvän markkinointitavan vastaisuutta.

MEN 12/2019: Syrjintä, yökerhon mainos, Instagram ja Facebook, 13.5.2019

MEN 13/2019: Syrjintä, esitystapa, 28.5.2019

(SP)