Komission data- ja tekoälystrategiat on julkistettu

20.2.2020

Euroopan komissio julkisti eilen 19.2.2020 data- ja tekoälystrategiat Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Komission digitaalistrategian tavoitteena on luoda sellaisiin digitaalisiin ratkaisuihin perustuva eurooppalainen yhteiskunta, jossa asetetaan ihmiset etusijalle. Tarkoituksena on myös luoda uusia mahdollisuuksia yrityksille ja vauhdittaa luotettavan teknologian kehittämistä.

Osana data- ja tekoälystrategiaa komissio julkaisi tekoälyä koskevan valkoisen kirjan, joka sisälsi komission ehdotuksia ja suuntaviivoja tulevaisuuden sääntelylle. Valkoiset kirjat ovat asiakirjoja, jotka sisältävät ehdotuksia tiettyä alaa koskevaksi Euroopan unionin toiminnaksi ja joiden tarkoituksena käynnistää keskustelu sidosryhmien kesken. Valkoinen kirja sisältää ehdotukset, joilla komission mukaan edistetään tekoälyn kehittämistä ja luodaan puitteita luottamukseen sekä huippuosaamiseen pohjautuvalle tekoälylle.

Valkoisen kirjan lähtökohtana on, että sitovaa sääntelyä esitetään sovellettavaksi vain, kun kyseessä on suurriskinen järjestelmä. Valkoisen kirjan yksiä keskeisimpiä ehdotuksia on, että suuririskisillä aloilla, kuten terveydenhoito, poliisitoiminta tai liikenne, on taattava tekoälyjärjestelmien avoimuus ja jäljitettävyys ja varmistettava ihmisen suorittama valvonta. Komission mukaan viranomaisten on voitava testata ja tarkastaa algoritmeissa käytetty data samaan tapaan kuin kosmeettiset valmisteet, autot ja lelutkin.

Lue lisää:

Komission lehdistötiedote

EU:n digitaalistrategia

(AH)