Komissiolta direktiiviehdotus liikesalaisuuksien suojaamisesta

11.12.2013
Euroopan komissio antoi 28.11.2013 direktiiviehdotuksen liikesalaisuuksien suojaamisesta väärinkäytöltä.

Ehdotuksen tavoitteena on tarjota yrityksille riittävä suoja ja tehokkaat oikeussuojakeinot siltä varalta, että liikesalaisuuksia varastetaan tai käytetään väärin. Ehdotettuun direktiiviin sisältyy myös koko EU:n kattava liikesalaisuuden käsitteen määritelmä. Näin kansallisten tuomioistuinten olisi helpompi poistaa markkinoilta tuotteet, joissa liikesalaisuuksia on käytetty laittomasti, ja auttaa vahingonkorvausten saamisessa.  EU-maiden lainsäädäntö liikesalaisuuksien osalta on hyvin vaihteleva, ja joissakin maissa erityissäädöksiä ei ole lainkaan, joten harmonisointi tulee olemaan haastavaa.

Liikesalaisuudet eroavat teollis- ja tekijänoikeuksista siten, että niiden haltijalla ei ole yksinoikeutta työnsä tuloksiin. Kilpailijat voivat vapaasti kehittää samanlaisia tuotteita tai ratkaisuja, mutta liikesalaisuuden haltijalle koituu kilpailuetua siitä, että hän on keksinyt idean ensin.

Nykyisen järjestelmän hajanaisuus ei kannusta yrityksiä kansainväliseen yhteistyöhön ja innovointiin. Tämä vaikeuttaa unionin toimintaa innovoinnin ja talouskasvun mahdollistajana, sillä luottamuksellisten tietojen varastaminen tai väärinkäyttö voi heikentää vakavasti yritysten innovaatiokapasiteettia ja kilpailukykyä.

Liikesalaisuuksia suojaava tasapainoinen ja yhdenmukainen järjestelmä tarjoaisi yrityksille ja tutkijoille turvallisemman ympäristön, jossa voidaan luoda, jakaa ja lisensoida arvokasta tietoa ja teknologiaa yli rajojen. Yhtenäisempi järjestelmä helpottaisi myös eri EU-maiden yritysten ja tutkijoiden osallistumista yhteisiin innovointi- ja tutkimushankkeisiin. Direktiiviehdotus etenee normaalin lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti ministerineuvoston ja parlamentin käsittelyyn. (SM)

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, COM (2013) 813 final, 28.11.2013:
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Komission tiedote (IP/13/1176), 28.11.2013: Komissio ehdottaa sääntöjä, jotka auttavat yrityksiä suojaamaan liikesalaisuuksiaan varkauksilta: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1176_fi.htm