Komissio tukee uusia koronaviruksen torjumista edistäviä hankkeita 120 miljoonalla eurolla

22.7.2021

Komissio tiedottaa esivalinneensa 11 uutta hanketta, joita tullaan tukemaan 120 miljoonalla eurolla Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Rahoitus mahdollistaa koronaviruksen ja sen muunnosten kiireellisen tutkimuksen ja on osa laajempaa tutkimus- ja innovointitoimintaa koronaviruksen torjumiseksi.

Valitut 11 hanketta käsittävät 312 tutkimusryhmää 40 eri maasta, ja osallistujista 38 on peräisin 23:sta EU:n ulkopuolisesta maasta. Suuri osa hankkeista koskee uusiin hoitoihin ja rokotteisiin liittyviä kliinisiä kokeita, Euroopan rajat ylittävien koronaviruskohorttien- ja verkostojen kehittämistä sekä yhteyden luomista erilaisiin eurooppalaisiin aloitteisiin. Muut hankkeet liittyvät koronaviruksen ja sen muunnoksia koskevien, Euroopan COVID-19 -dataportaalin kaltaisten tutkimusinfrastruktuurien vahvistamiseen.

Hyväksytyt konsortiot tulevat tekemään yhteistyötä muiden kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten aloitteiden ja hankkeiden kanssa sekä edistämään Euroopan terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) luomista.

Löydät komission asiaa koskevan koko tiedotteen täältä.

(JT)