Komissio käynnistänyt koronavirukseen keskittyvän tutkimus- ja innovointiportaalin

24.6.2021

Euroopan komissio käynnisti 23.6.2021 European Research and Innovation Days -tapahtuman yhteydessä uuden Coronavirus Global R&I Collaboration Portal -aloitteen. Portaali tarjoaa COVID-19 -pandemian sosioekonomisia puolia tarkasteleville tutkijoille ja tutkimusprojekteille mahdollisuuksia globaalien kumppanuuksien solmimiseen.

Aloite vahvistaa Euroopan sitoutumisen maailmanlaajuisen avoimuuden tasoon, jota tarvitaan huippuosaamisen edistämiseksi, resurssien yhdistämiseksi tieteen kehittämiseksi sekä elävien innovointiekosysteemien rakentamiseksi.

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaavan komissaari Mariya Gabrielin mukaan maailmanlaajuinen yhteistyö tieteellistä ja yhteiskunnallista tutkimusdataa jakamalla voi helpottaa ratkaisun löytämistä COVID-19 -pandemiaan. Hän pitää avattua portaalia tärkeänä työkaluna, jonka avulla voidaan ymmärtää paremmin kriisin sosioekonomisia puolia sekä vastata niihin liittyviin kysymyksiin.

Portaali on avoin tutkimusorganisaatioille ja yksittäisille tutkijoille ympäri maailman. Sen tarkoituksena on auttaa näitä tekemään yhteistyötä pandemian sosioekonomisiin puoliin liittyvissä tutkimusprojekteissa, luomaan verkostointi- ja kumppanuusmahdollisuuksia, ottamaan yhteyttä muihin tutkijoihin, koordinoimaan tiedon jakamista sekä täydentämään muihin COVID-19 -pandemiaa koskeviin verkkoalustoihin liittyviä synergioita.

Löydät komission asiaa koskevan tiedotteen sekä linkin portaaliin täältä.

(JT)