Komissio käynnistänyt Euroopan innovaationeuvoston ensimmäiset ehdotuspyynnöt

12.4.2021

Komissio on käynnistänyt 9.4.2021 Accelerator-välineen ensimmäiset ehdotuspyynnöt. Yli miljardin euron rahoituksella pyritään auttamaan sellaisten startup- ja pk-yritysten toiminnan laajentamista, joilla on potentiaalia merkittävän vaikutuksen saavuttamiseen. Yli puolet rahoituksesta on tarjolla minkä tahansa alan läpimurtoinnovaatioille, kun taas 495 miljoonaa euroa on varattu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä digitaali- ja terveysteknologioita tukeviin innovaatioihin.

Accelerator-väline täydentää kahta muuta Euroopan innovaationeuvoston ohjelmaa, jotka ovat tutkijaryhmiä tukeva Pathfinder-aloite sekä siirtymärahoitusjärjestely, jolla pyritään muuttamaan tutkimustulokset innovaatiomahdollisuuksiksi. Accelerator-väline keskittyy tieteen edistysaskeliin ja sellaisiin teknologisiin läpimurtoihin, jotka edellyttävät merkittävää rahoitusta pitkällä aikavälillä, ennen kuin ne ovat tuottavia. Käynnistetty rahoitus antaa innovoijille mahdollisuuden houkutella nopeampaan kasvuun tarvittavia täysimittaisia investointeja.

Accelerator-välineellä houkutellaan mukaan myös muita sijoittajia, mikä on tarpeen innovaatiohankkeiden laajentamiseksi. Uudella rahoitusmallilla tarjotaan startup- ja pk-yrityksille enintään 2,5 miljoonan euron avustuksia, jotka yhdistetään Euroopan innovaationeuvoston rahaston kautta tehtäviin 500 000-15 000 000 euron pääomasijoituksiin. Rahoitustuen lisäksi hankkeissa on mahdollisuus hyödyntää erilaisia yrityskiihdyttämöpalveluja.

Komissio aloitti 9.4.2021 myös Pathfinder-ohjelman, jonka määrärahat ovat 168 miljoonaa euroa. Useita tieteenaloja edustavien tutkijoiden ryhmät voivat hakea ohjelman kautta tutkimus- ja innovointiavustuksia, joiden avulla ne voivat toteuttaa läpimurtoideoitaan ja saada aikaan myönteistä muutosvaikutusta talouteen ja yhteiskuntaan. 3–4 miljoonan euron suuruiset avustukset keskitetään maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaavaan teknologiaan.

Löydät komission aihetta koskevan tiedotteen täältä.

(JT)