Komissio järjestää julkisen kuulemisen tekijänoikeusuudistuksista

12.12.2013
Euroopan komissio on aloittanut julkisen kuulemisen tekijänoikeussäädösten arvioinnista ja uudistamisesta.

Julkinen kuuleminen on osa EU:n tekijänoikeussäännöstön uudelleentarkastelua. Vuoden 2014 aikana komission on tarkoitus päättää onko lainsäädäntöuudistusten esittäminen tarpeellista. Uudistusten osalta tarkastelussa ovat mm. tekijänoikeuden alueellisuusperiaate, harmonisointi sekä rajoitus- ja poikkeussäännökset. Uudistustarpeiden selvittämisen lisäksi komissiolla on käynnissä eurooppalaisen lisensointiprosessin (”Licensing Europe”) kehittäminen.

Julkinen kuuleminen päättyy 5.2.2014.

Tarkempi ohjeistus ja keskeiset asiakirjat saatavilla komission verkkosivulta: Public Consultation on the review of the EU copyright rules: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

Commission launches public consultation, 5.12.2013 (Euroopan komission tiedote IP/13/1213):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1213_en.htm?locale=en

Komission tiedonanto sisällöstä digitaalisilla markkinoilla, COM(2012) 789, 18.12.2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0789:FIN:FI:PDF