Komissio ja teollisuudenalat investoivat 22 miljardia euroa yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaviin eurooppalaisiin kumppanuuksiin

15.6.2021

Komissio käynnisti 14.6.2021 yhdessä teollisuudenalojen kanssa 11 uutta eurooppalaista kumppanuutta tarkoituksessa lisätä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin sekä voittaa ilmasto- ja kestävyyshaasteita.

Kumppanuudet aloittavat toimintansa komission hyväksymien yhteisymmärryspöytäkirjojen myötä välittömästi. Pöytäkirjojen allekirjoitustilaisuus pidetään Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 23.6.2021.

Kumppanuuksilla pyritään tekemään Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali talous Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) mukaisesti. Kumppanuudet toteuttavat myös EU:n digitaalisen vuosikymmenen (Europe’s Digital Decade) mukaisia tavoitteita, ja ne tulevat saamaan yli 8 miljardia euroa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Kumppanuuksille osoitettavien yksityisten kumppanien ja jäsenvaltioiden sitoumusten kokonaismäärä on noin 22 miljardia euroa.

Kumppanuudet voivat rahoituksen avulla pyrkiä innovatiivisiin ratkaisuihin laajamittaisesti. Yhdistämällä toimet, resurssit ja investoinnit laaja-alaisesti kumppanuuksien on mahdollista tuottaa pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia, lisätä Euroopan kilpailukykyä ja teknologista riippumattomuutta sekä luoda työpaikkoja ja kasvua pitkällä aikavälillä.

Kumppanuudet on toteutettu komission ja enimmäkseen yksityisten kumppanien välillä, ja ne ovat voimassa vuoteen 2030 saakka.

Löydät komission asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)