KHO: Lignell ja Piispasen tavaramerkit loukkaavat Cognacin maantieteellistä alkuperäsuojaa

10.1.2012
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli rekisteröinyt 31.1.2003 kaksi Oy Gust. Raninin hakemaa kuviotavaramerkkiä numeroilla 226350 (COGNAC L&P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40% Vol 500 ml) ja 226351 (KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21% Vol Lignell & Piispanen 500 ml).

 Bureau National Interprofessionnell du Cognac (BNIC) oli vaatinut molempien tavaramerkkien kumoamista ja tavaramerkin 226351 rekisteröinti olikin PRH:n päätöksellä kumottu 10.9.2004. PRH:n valituslautakunta kuitenkin kumosi PRH:n aiemman päätöksen kumoamisesta ja hylkäsi toista merkkiä koskevan valituksen. BNIC oli valittanut asiassa KHO:hon, joka pyysi asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta.

Asetuksen (EY) N:o 110/2008 katsottiin soveltuvan tavaramerkkien rekisteröintiedellytysten arviointiin, vaikka se oli tullut voimaan vasta sen jälkeen kun tavaramerkkejä oli haettu ja ne oli rekisteröity. Asetuksen 23 artiklan 2 kohdan mukainen rajoitettu poikkeus ei myöskään tullut kyseeseen, sillä tavaramerkkejä oli haettu 1.1.1996 jälkeen. Maantieteellinen merkintä Cognac katsottiin suojatuksi unionin oikeudessa 15.6.1989 alkaen.

Maantieteelliset merkinnät on asetuksen 16 artiklassa suojattu mm. suoralta tai välilliseltä kaupalliselta käytöltä tuotteissa, jotka ovat verrattavissa maantieteellisellä alkuperämerkinnällä varustettuihin tuotteisiin siinä määrin, että nimityksen käytöllä voisi hyötyä oikeudettomasti merkinnän luomasta maineesta. Tavaramerkki oli rekisteröity tislatulle alkoholijuomalle, joka oli verrattavissa maantieteellisellä merkinnällä Cognac suojattuun tuotteeseen, mutta ei kuitenkaan ollut sille asetetun määritelmän mukainen. Artiklan b alakohdassa viitataan kuluttajalle syntyvään mielikuvaan tuotteesta jolla on suojattu alkuperänimitys. Sanan Cognac käyttäminen tavaramerkissä katsottiin luovan kuluttajalle tällaisen mielleyhtymän, kun kyse oli tislatuista alkoholijuomista jotka eivät täyttäneet merkinnälle asetettua määritelmää. KHO katsoi tavaramerkin olevan myös harhaanjohtava, sillä merkin 226350 maininta ”L&P HIENOA KONJAKKIA” antoi kuluttajalle vaikutelman suomalaisesta alkuperästä, jota pienellä kirjoitetun ”Product of France” ei katsottu vähentävän. Merkki katsottiin asetuksen 16 artiklan c alakohdan vastaiseksi.

Asetuksen 23 artiklan 1 kohdan mukaan sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka johtaisi 16 artiklan mukaisiin maantieteellisen alkuperänimityksen suojan loukkauksiin, on evättävä tai peruttava. KHO totesi edellä mainittuihin perusteluihin vedoten, että Patentti- ja rekisterihallituksen ja PRH:n valituslautakunnan tavaramerkkejä koskeneet aiemmat päätökset oli kumottava ja asia palautettava PRH:lle tavaramerkkien rekisteröinnin kumoamista varten. (HKM)

KHO:n päätökset
http://www.kho.fi/paatokset/57227.htm

http://www.kho.fi/paatokset/57231.htm

IPR University Centerin uutinen EUT:n ratkaisusta 15.7.2011
https://www.iprinfo.fi/page.php?page_id=3&action=details&id=809&offset=0