Julkisasiamies: tekijänoikeuden haltijan levitysoikeus koskee myös varastoissa pidettyjä tavaroita

18.10.2018

Julkisasiamies antoi 3.10.2018 ratkaisuehdotuksen asiassa C-572/17, joka koski tekijänoikeuden haltijan yksinomaista levitysoikeutta. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan tekijänoikeuden haltijalle kuuluva oikeus kieltää tuotteiden levitys on ulotettava koskemaan myös vähittäiskauppiaan varastossa pidettyjä piraattituotteita.

Imran Syed oli pitänyt Tukholman vanhassakaupungissa myymälää, jossa oli myyty tekstiilituotteita, joihin oli sisältynyt tekijänoikeudella suojattuja rockmusiikkiaiheisia kuvia ja merkkejä ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Myymälän lisäksi piraattijäljennöksiä oli säilytetty myymälän yhteydessä olevassa varastossa sekä toisessa varastossa, joka sijaitsi toisessa kaupunginosassa Etelä-Tukholmassa.

Tukholman käräjäoikeus oli tuominnut Syedin tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta ja tekijänoikeuslain rikkomisesta sekä myymälässä esillä olleiden kappaleiden että niiden varastoissa olleiden kappaleiden osalta, jotka olivat täsmälleen samanlaisia kuin myymälässä olleet kappaleet. Syed valitti tuomiosta ja Svean hovioikeus vapautti Syedin tekijänoikeuslain rikkomista varastossa pidettyjen tavaroiden osalta. Valtakunnansyyttäjä ei tyytynyt ylioikeuden antamaan tuomioon vaan valitti siitä korkeimpaan oikeuteen.

Tekijänoikeusdirektiivin 2001/29/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa alkuperäiskappaleiden ja niiden kopioiden levitys yleisölle myymällä tai luovuttamalla. Korkein oikeus pyysi EUT:ltä ennakkoratkaisua siitä, koskeeko 4 artiklan mukainen levitysoikeus myytyjen tavaroiden lisäksi tavaroita, jotka on varastoitu muihin tiloihin mutta jotka sisältävät samoja suojattuja kuvioita kuin myymälässä myydyt tuotteet. Lisäksi korkein oikeus kysyi, vaikuttaako varastojen enemmän tai vähemmän läheinen sijainti jollain tavalla annettavaan vastaukseen.

Julkisasiamies tarkasteli ensiksi unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Tuomiossa Peek & Cloppenburg unionin tuomioistuin oli todennut, että vain toimet, jotka merkitsevät yksinomaan kappaleen omistusoikeuden luovutusta, sisältyvät tekijänoikeusdirektiivin 4 artiklassa tarkoitettuun levitysoikeuden käsitteeseen ”teoksen alkuperäiskappaleen tai kopion levitys yleisölle muutoin kuin myymällä”. Julkisasiamies huomautti, että kuitenkin kahdessa myöhemmässä tuomiossa oli laajennettu levityksen käsitettä niin, että se käsitti myös toiminnan, joka ylitti pelkän omistusoikeuden luovutuksen.

Julkisasiamies totesi, että oikeuskäytännön mukaan levitykseen varsinaisesti kuuluvia toimia ovat ainakin kauppasopimuksen tekeminen ja ostetun tuotteen toimitus ostajalle sekä sitomaton myyntitarjous ja mainonta. Julkisasiamies katsoi, ettei myyntitarjous tarkoita pelkästään tietyissä liiketiloissa esillä olevia tuotteita vaan se tarkoittaa myös tuotteita, jotka ovat niiden kanssa täsmälleen samanlaisia ja joita pidetään tilapäisesti kauppiaan varastossa, valmiina korvaamaan myymälästä loppuvat tuotteet.

Julkisasiamies katsoi, että oikeus vastustaa tekijänoikeuksia loukkaavia jäljennöksiä sisältävien vaatekappaleiden levitystä ulottuu paitsi myymälässä jo oleviin kappaleisiin, myös niihin saman jäljennöksen sisältäviin kappaleisiin, joita pidetään kauppiaan varastoissa odottamassa myymälään siirtämistä. Julkisasiamiehen mukaan, jos piraattituotteiden valvontaa olisi mahdollista harjoittaa vasta myynnin tapahduttua, jolloin levitysoikeuden käyttö kohdistuisi kuhunkin yksittäiseen liiketoimeen, estettäisiin tosiasiassa levitysoikeuden tehokas turvaaminen, sillä etenkin varastoitujen tavaroiden myyntipaikka ja ‑aika olisi hankalaa selvittää.

Julkisasiamiehen mukaan tässä asiayhteydessä varastojen läheisellä tai kaukaisella sijainnilla ei ollut merkitystä, sillä mikään ei estänyt Syediä lupaamasta asiakkaalleen tuovansa toisessa kaupunginosassa sijaitsevalta varastoltaan tuotteen, jos vastaavaa ei löydy myymälän yhteydessä olevasta varastosta. Nämä teot kuuluivat julkisasiamiehen mukaan edelleen niiden toimien ketjuun, joilla tähdätään kyseisen tavaran myynnin toteutumiseen.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus luettavissa täältä.

(AH)