”Jos muutosta halutaan, on muututtava ensin itse” – IPR-strategian arvioraportti ilmestynyt

27.1.2012
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut arvioraportin IPR-strategian toteutumisesta (TEM raportteja 1/2012).

IPR-strategia, eli valtioneuvoston periaatepäätös aineettomien oikeuksien strategiasta, hyväksyttiin vuonna 2009. Strategian toteuttaminen aloitettiin jo tuolloin, mutta toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi siihen liittyviä toimenpiteitä on tarpeellista uudistaa. Tekesin lakimies Maija Lönnqvist toteutti arvion IPR-strategian toteutumisesta osana TEM-konsernin johtamisvalmennusohjelmaa. 

Arviossa pyritään selvittämään miten kansallinen aineettomien oikeuksien strategia on saavuttanut tavoitteensa, ja miten asetettuja toimenpiteitä on perusteltu. Lönnqvist on haastatellut strategian valmisteluun ja toimeenpanoon liittyneitä tahoja, sekä muutamia yrityksiä, joiden toiminnassa immateriaalioikeudet on keskeisessä asemassa. Haastattelujen ja keskustelujen perusteella arvioraporttiin on koottu suosituksia, joiden mukaan strategiaa voitaisiin jatkossa toteuttaa. (SM)

IPR-strategian arvioinnista. TEM raportteja 1/2012.