Iso-Britanniassa tuomio tekoälyllä toimivien laitteiden keksimien keksintöjen patentoinnista

29.9.2021

A.I.

Stephen Thaler, amerikkalainen tekoälyyn erikoistunut asiantuntija haastoi Iso-Britannian Patentti- ja rekisterihallituksen (Intellectual Property Office, IPO) oikeuteen sen jälkeen, kun se oli hylännyt kaksi Thalerin tekemää patenttihakemusta, joihin keksijäksi oli nimetty tämän kehittämä tekoälyllä toimiva DABUS-laite. Valitustuomioistuin (The Court of Appeal) hylkäsi kanteen todeten, ettei kone voi olla keksijä.

Nyt annetussa ratkaisussaan lontoolaistuomioistuin tukeutui Iso-Britannian patenttilakiin. Vuodelta 1977 peräisin oleva laki rajaa keksijyyden käsitteen luonnollisiin henkilöön. Keksijän on oltava ihminen, eikä yritystä tai konetta siis voida rekisteröidä patenttihakemukseen keksijäksi. Tähän vaatimukseen myös alkuperäinen, IPO:n tekemä päätös hylätä Thalerin hakemus perustui: se vaati Thaleria merkitsemään luonnollisen henkilön, eli ihmisen keksijäksi.

Valitustuomioistuin tuki IPO:n tulkintaa luonnollisen henkilön määritelmästä kahden tuomarin enemmistöllä yhtä vastan. Toinen alkuperäistä IPO:n päätöstä tukeneista tuomareista totesi: ”Vain ihmisellä voi olla oikeuksia. Koneella ei”.

Thalerin patenttihakemus ja Dabusia käsittelevä oikeudenkäynti on osa laajempaa, maailmanlaajuista projektia, johon kuuluu monia rinnakkaisia patenttihakemuksia ja niistä seuranneita oikeudenkäyntejä ympäri maailmaa. Thaler kollegoineen pyrkii todistamaan, että tekoälyllä toimiva kone voi keksiä keksinnön ja että sellaisten järjestelmien omistajien tulee voida patentoida tekoälynsä kehittämät keksinnöt. Tavoitteena ei siis sinänsä ole edistää sitä, että tekoälyllä toimiva laite voisi omistaa patentteja, vaan vain se, että tekoälyllä toimivan laitteen omistaja voisi patentoida tekoälyn kehittämät keksinnöt ja merkitä keksijäksi tekoälyllä toimivan laitteensa.

Tapaus ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä asiaa on aiemmin käsitelty esimerkiksi Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Australialaisessa liittovaltiotuomioistuimessa todettiin, että Thalerin Dabus-laite voidaan merkitä patenttiin keksijäsi. Samoin toimittiin Etelä-Afrikassa. Yhdysvalloissa päädyttiin päinvastaiseen ratkaisuun, eikä laitetta siis voida merkitä patenttiin keksijäksi amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä.

Financial Timesin aihetta käsittelevän artikkelin pääset lukemaan täältä. IPRinfo-verkkolehden aiemman uutisen aiheesta pääset lukemaan täältä.

Kuva: Hitesh Choudhary sivulta Unsplash

Kirjoittajat

Kirjoittajat