Irlantiin perustetaan UPC:n paikallisjaosto

25.11.2014
Päätös paikallisjaoston perustamisesta merkitsee huomattavaa lisäpotkua innovaatiolle.

Irlannin hallitus ilmoitti 13.11.2014, että maahan perustetaan yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) paikallisjaosto, kun tuomioistuinta koskeva kansainvälinen sopimus on ratifioitu. Sopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että vähintään 13 EU:n jäsenvaltiota ratifioi sen. Tähän mennessä näin ovat toimineet Itävalta, Belgia, Tanska, Ranska ja Ruotsi.

Paikallisjaoston perustamisesta seuraa merkittäviä etuja irlantilaisille yhtenäispatenttien haltijoille. Irlannista tulee myös houkuttelevampi paikka kansainvälisen yrityksen perustamiselle ja erityisesti pk-yritykset tulevat hyötymään uudistuksesta.

UPC ratkaisee tulevaisuudessa yhtenäispatentteja sekä perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat. Tuomioistuimen rakenne tulee olemaan hajautettu. Paikallis- ja aluejaostot sekä keskusjaosto muodostavat ensimmäisen oikeusasteen. Jäsenvaltio voi halutessaan yksin perustaa paikallisjaoston. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi perustaa yhdessä aluejaoston. Keskusjaoston toiminnot jaetaan Pariisiin, Lontooseen ja Müncheniin. Muutoksenhakutuomioistuin sijoitetaan Luxembourgiin.

Mikäli Suomi ratifioi UPC-sopimuksen, saatetaan myös Suomeen perustaa oma paikallisjaosto.

Yhtenäispatenttijärjestelmä otetaan käyttöön arvioiden mukaan aikaisintaan vuoden 2016 alussa.

Irlannin hallituksen tiedote 13.11.2014

(MO)