IPR-assistenttipäivä 2018 – Käytännön vinkkejä ja tulevia muutoksia

22.1.2018
Tänä keväänä IPR University Center järjestää uudestaan suuren suosion saaneen IPR-assistenttien 4-osaisen täydennyskoulutuksen. Koulutussarja kokoaa yhteen IPR-assistentteina toimivia ammattilaisia, tarjoaa osallistujille käytännön vinkkejä päivittäiseen työhön sekä kartoittaa viime aikoina tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden suuntauksia.

image2.jpeg

Koulutussarjan ensimmäinen osa, IPR-assistenttipäivä, järjestettiin 18.1. Aamupäivällä saimme kuulla sekä asianajomaailman että yritysmaailman edustajien näkökulmia immateriaalioikeuksien suojaamisesta.

Mikä on brändi?

Tilaisuuden avasi Brand Protection Councel Kaisu Korpua Roschierilta pohdinnalla siitä, miten tavaramerkit ja brändit liittyvät toisiinsa. On tärkeä ymmärtää mistä elementeistä brändi koostuu, jotta sitä voidaan hyödyntää ja suojata mahdollisimman tehokkaasti.

Lakimies Hilma-Karoliina Markkanen Castrén & Snellmanilta tarkasteli puolestaan brändejä ja tavaramerkkejä sosiaalisen median tuoman uuden toimintaympäristön valossa. Markkanen korosti, että IPR-strategia on olennainen osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, sillä sen avulla voidaan mahdollistaa brändin suojaaminen ja menestyminen.

Nokia Technologies Oy:n Head of IPR Services Roberto Castagno siirsi huomion patentteihin ja niiden merkitykseen teknologiayrityksen näkökulmasta. Castagnon mukaan patentit on ymmärrettävä laajemmin työkaluna, jolla innovaatiot ja teknologia voidaan muuntaa liiketoiminnassa vaihdettavaksi omaisuudeksi. Pitkän uran Nokialla tehnyt Castagno havainnollisti esitystään mielenkiintoisilla esimerkeillä omalta uraltaan.

Sähköinen käsittely puhutti

Avajaispäivän loppuosassa keskityttiin käytännön työskentelyyn, josta meille tuli puhumaan eurooppapatenttiasiamies Christoffer Sundman patenttitoimisto Seppo Laine Oy:ltä, lakimies Meri-Maaria Moilanen Viestintävirastolta, johtava neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki PRH:lta sekä markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen. Iltapäivän selkeä yhdistävä tekijä oli assistenttityön muutos sekä sähköistymisen asettamat haasteet ja vaikutukset. Saimme käytännön työkaluja tehokkaaseen ja asiakasystävälliseen viestintään sekä pohdimme muun muassa sitä, miten muuttuva lainsäädäntö vaikuttaa esimerkiksi domain-nimiin ja tavaramerkkeihin. Myös ”drop catching” –ilmiö puhutti ja pohdimme sitä, miksi tavaramerkkejä rekisteröidään entistä vähemmän Suomessa.

Osallistujat saivat myös esittää kysymyksiä puhujille ja saimme vastauksen moneen assistenttien käytännön työhön liittyvään kysymykseen. Avajaispäivä loi hyvän pohjan tuleville assistenttipäiville, jotka jatkuvat pitkin kevättä.

Katso tulevien koulutusten ohjelma ja ilmoittaudu muihin osioihin täältä!

Osa II – Tavaramerkkiassistenttipäivä 1.2.2018

Osa III – Patenttiassistenttipäivä 15.2.2018

Osa IV – Mallioikeusassistenttipäivä 1.3.2018