IP5 Statistics Report 2019 -raportti julkaistu

15.1.2021

Jokavuotisessa raportissa esitetään tilastoja IP5-patenttivirastojen toiminnasta, tarkastellaan viimeaikaisia trendejä sekä kuvaillaan virastoissa tapahtunutta kehitystä.

IP5-virastot -nimityksellä tarkoitetaan maailman viiden suurimman IP-viraston foorumia, joka on perustettu tarkoituksessa parantaa patenttitutkimusten tehokkuutta kansainvälisesti. IP5-virastot ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 saakka parantaakseen kansainvälisen patenttijärjestelmän laatua tarjoamalla esimerkiksi yhteisiä palveluita.

IP5-virastoihin kuuluvat Euroopan patenttivirasto (EPO), Japanin patenttivirasto (JPO), Korean immateriaalioikeusvirasto (KIPO), Kiinan patenttivirasto (CNIPA) sekä Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO).

Patenttitilastojen lisäksi raportissa tarkastellaan virastoissa tapahtunutta kehitystä sekä niiden patentointimenettelyjen eroja ja samankaltaisuuksia. Raportissa selostetaan myös WIPO:sta ja muista patenttivirastoista kerättyä kattavaa kansainvälistä dataa vuodesta 2018 alkaen.

Vuonna 2019 IP5-virastoihin jätettiin raportin mukaan kaiken kaikkiaan 2,7 miljoonaa patenttihakemusta, mikä merkitsi 4 %:n laskua vuoteen 2018 verrattuna. Virastot myönsivät kyseisenä vuonna kaiken kaikkiaan 1,6 miljoonaa patenttia, mikä merkitsi puolestaan 5,9 %:n kasvua.

Hakemusmäärät nousivat vuonna 2019 KIPO:ssa 4,3 %, EPO:ssa 4,1 % ja USPTO:ssa 4,1 % mutta laskivat JPO:ssa 1,8 % ja CNIPA:ssa 9,2 %. Vuoden 2018 lopussa maailmanlaajuisesti voimassa olevasta 13,9 miljoonasta patentista 91 % oli voimassa ainakin yhden IP5-viraston hallintoalueella.

Löydät EPO:n asiaa koskevan tiedotteen täältä. Koko raportin löydät IP5-virastojen verkkosivuilta.

(JT)