ICC:n IP Roadmap 2020 -raportti julkaistu

29.12.2020

Kansainvälinen kauppakamari (ICC) julkaisi loppuvuodesta 2020 Intellectual Property Roadmap -raportin viimeisimmän version. Raportti on julkaistu nyt neljätoista kertaa vuodesta 2000 lähtien, viimeksi vuonna 2017.

Raportin yhtenä tarkoituksena on toimia oppaana ja tarjota yleiskatsaus niistä aineettomaan omaisuuteen liittyvistä kysymyksistä, joita liike-elämän ammattilaiset, päättäjät ja oikeudelliset asiantuntijat kohtaavat. Raportti avaa keskeisimpiä immateriaalioikeudellisia käsitteitä sekä tarjoaa suojamuotoihin liittyviä konkreettisia määritelmiä, joita yritysjohtajat ja päättäjät voivat helposti käyttää toiminnassaan. Lisäksi raportissa tarkastellaan erilaisia immateriaalioikeuksiin liittyviä ajankohtaisia aiheita, kuten esimerkiksi tekoälyn vaikutusta tekijänoikeuteen, kysymystä patenttien yhtäläisestä laadusta sekä tarvetta eri tavaramerkkiprosessien harmonisoinnille.

Raportissa tarjotaan yrityksille neuvoja, kuinka nämä voivat hyödyntää immateriaalioikeuksia omissa kaupallisissa strategioissaan. Yritysten toimintaan liittyviä teemoja ovat yritysten lisenssistrategiat, aineettoman omaisuuden vaikutustavat yrityksen markkina-arvon määräytymiseen sekä aineettoman omaisuuden hallintaan liittyvät kysymykset.

Tarkastelun kohteena ovat myös piratismi ja tuoteväärennökset. Ilmiöiden aiheuttamien uhkakuvien ja nykytilan lisäksi raportissa kuvataan niitä oikeudellisia, taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, joilla kyseisiä haitallisia ilmiöitä pyritään torjumaan.

Raportin keskiössä ovat myös ympäristöön ja ilmastoon liittyvät kysymykset. Arvioinnin kohteena on muun muassa se, miten aineettomia oikeuksia voidaan hyödyntää biodiversiteetin suojaamisessa, ilmastonmuutoksen huomioimisessa sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

Niin ikään COVID-19 -pandemialla on ollut vaikutuksensa raportissa käsiteltäviin aiheisiin. Kriisi on raportista ilmenevällä tavalla herättänyt sidosryhmien välisiä keskusteluja terveydenhuollon innovaatioista, teknologian siirrosta sekä piratismin ja väärentämisen torjunnasta. Digitaalisen teknologian lisääntyneeseen käyttöön liittyvät yhteiskunnalliset muutokset ovat puolestaan kiihtyneet pandemian seurauksena voimakkaasti, mikä on virkistänyt keskusteluja immateriaalioikeuksien asemasta digitaalisessa maailmassa. Aineetonta omaisuutta pidetään liikkeellepanevana voimana COVID-19:n jälkeisessä maailmassa, minkä lisäksi yksityisen sektorin ja julkishallinnon yhteistyön roolia korostetaan jatkotoimenpiteitä ajatellen.

ICC:n asiaa koskevan tiedotteen löydät täältä. Koko raportin voit ladata täältä.

(JT)