Hymiötä ei voi rekisteröidä tavaramerkiksi – KHO:n päätös 13.8.2012

16.8.2012
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu hymiö 🙂 ei täytä tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä eikä ole näin ollen rekisteröitävissä tavaramerkiksi.

Vuosikirjanumero: KHO:2012:64, annettu 13.8.2012
Diaarinumerot: 4139/2/09, 435/2/10 ja 678/2/10
Taltionumero: 2131

Asian aikaisempi käsittely 

Hymiö 🙂 oli rekisteröity tavaramerkiksi 31.5.2006 tavara- ja palveluluokissa 9, 35 ja 38. Useat tahot olivat vaatineet rekisteröinnin kumoamista Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) sekä sen valituslautakunnassa. Molemmat alemmista instansseista piti kuitenkin rekisteröinnin voimassa.

Sekä PRH että sen valituslautakunta katsoivat tavaramerkin olevan erottamiskykyinen tavaramerkkilain 13 §:n edellyttämällä tavalla. Niiden mukaan hymiö ei ilmaissut rekisteröinnin tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen laatua tai muita ominaisuuksia. Hymiön ilmaisemaa viestiä ne pitivät epämääräisenä. Merkkiin ei kummankaan mukaan kohdistunut erityistä vapaana pitämisen tarvetta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

Asiasta valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka katsoi 13. elokuuta antamassaan tuomiossa, että hymiö 🙂 ei täyttänyt tavaramerkkilain 13.1 §:n mukaisia tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä. Näin ollen hymiö ei ollut rekisteröitävissä luokkien 9, 35 ja 38 tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkiksi. KHO kumosi rekisteröinnin.

KHO päätyi ratkaisuunsa soveltamalla mainittua lainkohtaa tavaramerkkidirektiivin (kts. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY 3 artikla) säännösten ja niihin perustuvan oikeuskäytännön mukaisella tavalla. KHO:n mukaan hymiöllä 🙂 on selkeä, oma, itsenäinen ja laajalti tunnettu merkityssisältö. Toisin kuin aiemmat instanssit, KHO katsoi hymiön viestin olevan riidattoman yhdenmukainen vaikkakaan ei sanallisesti ilmaistavissa yksiselitteisesti. Lisäksi KHO totesi hymiön olevan yleisesti tunnettu ja laajalti käytetty.

KHO:n mukaan hymiö voidaan rinnastaa tietynlaisiin laatua ilmaiseviin sanoihin, jotka eivät ole rekisteröitävissä tavaramerkiksi, koska niiden tulee voida olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä. Iloisuuden ja positiivisuuden tunteen ilmaisevan hymiön liittäminen tuotteeseen tai palveluun on KHO:n mukaan verrannollinen sen sanalliseen kehumiseen.

KHO myös totesi, että sähköiseen viestintään liittyvien tavaroiden ja palveluiden osalta hymiöihin kohdistuu erityisen suuri vapaana pitämisen tarve. (MK)

Ks. KHO 13.8.2012 T 2132, jossa vastaava ratkaisu hymiöstä :-).

KHO:n päätös kokonaisuudessaanTavaramerkkiluokat PRH:n sivuillaArtikkeli ”Hymiöiden rekisteröinti ei hymyilytä”, IPRinfo 4/2010, Tommi Haaja