Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ensimmäinen strateginen suunnitelma vuosille 2021–2024

15.3.2021

Euroopan komission hyväksyi 15.3.2021 ensimmäisen suunnitelman liittyen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan. Strategisessa suunnitelmassa komissio asettaa tutkimuksen ja innovoinnin painopisteet kestävää tulevaisuutta varten, ja siinä esitetään strategiset linjaukset investointien kohdentamiselle ohjelman neljän ensimmäisen vuoden aikana. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että unionin tutkimus- ja innovointitoimilla edistetään EU:n painopisteitä, kuten ilmastoneutraalia ja vihreää Eurooppaa, Euroopan digitaalista valmiutta ja ihmisten hyväksi toimivaa taloutta.

Julkaistussa suunnitelmassa esitetään neljä strategista linjausta puiteohjelman tutkimus- ja innovointi-investoinneille. Ensinnäkin investointien avulla pyritään edistämään strategista riippumattomuutta kehittämällä keskeisiä digitaalisia teknologioita. Tavoitteena on myös etsiä tapoja ennallistaa Euroopan ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta sekä hoitaa luonnonvaroja kestävästi. Investointien avulla Eurooppa pyrkii ensimmäiseksi digitaaliseksi, ilmastoneutraaliksi ja kestäväksi kiertotaloudeksi. Suunnitelmassa on myös linjaukset siitä, miten luodaan kestävämpi, osallistavampi ja demokraattisempi eurooppalainen yhteiskunta. Kaikki neljä linjausta perustuvat kansainväliselle yhteistyölle, sillä sen avulla on mahdollista ratkaista näitä osittain maailmanlaajuisia haasteita.

Strategisten linjausten lisäksi suunnitelmassa yksilöidään myös yhteisrahoitetut ja yhteissuunnitellut eurooppalaiset kumppanuudet ja EU:n missiot, joita tuetaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Nämä kumppanuudet kattavat monia keskeisiä aloja, kuten energia, liikenne, biologinen monimuotoisuus, terveys, elintarvikkeet ja kiertotalous, ja niillä täydennetään kymmenellä institutionaalisella eurooppalaisella kumppanuudella.

Strategisessa suunnitelmassa esitetyt linjaukset pannaan täytäntöön Horisontti Eurooppa -työohjelman kautta. Työohjelmassa esitetään tutkimus- ja innovointitoiminnan rahoitusmahdollisuuksia aihekohtaisten ehdotuspyyntöjen ja aiheiden kautta, joista ensimmäiset julkaistaan keväällä 2021. Ensimmäiset ehdotuspyynnöt esitellään laajemmin Euroopan tutkimus- ja innovointipäivillä 23.–24. kesäkuuta.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma on EU:n uusi tutkimus- ja innovointiohjelma, jonka arvo on 95,5 miljardia euroa. Puiteohjelma sai alkunsa vuonna 2019, minkä jälkeen komissio alkoi valmistella strategista suunnitelmaa. Suunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet muun muassa Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot sekä erilaiset sidosryhmät, ja prosessin aikana on toimitettu yli 8000 lausuntoa.

Euroopan komission aiheeseen liittyvän tiedotteen löydät täältä ja lisätietoa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta täältä.

(HM)