EUYT: Rubikin kuution muoto on rekisteröitävissä tavaramerkiksi

3.12.2014
Kuution graafisessa esitettävyydessä/kuvauksessa ei ollut kyse rekisteröinnin estävästä teknisestä ratkaisusta.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin (EUYT) tulkitsi 25.11.2014 antamassaan tuomiossa T-450/09 (Simba Toys GmbH & Co KG v OHIM) tavaramerkkiasetuksen (n:o 207/2009) 7 artiklan 1 ja 3 kohtaa, 75 artiklaa sekä 76 artiklan 1 kohtaa.

OHIM oli rekisteröinyt Rubikin kuution muodon vuonna 1999 kolmiulotteiseksi yhteisön tavaramerkiksi luokkaan 28. Vuonna 2006 Simba Toys, saksalainen leluvalmistaja, haki OHIMilta tämän merkin mitätöintiä. Perusteena oli se, että kuutiossa oli kyse teknisestä ratkaisusta, ja tällainen ratkaisu oli suojattavissa vain patentilla, ei tavaramerkillä.

OHIM hylkäsi hakemuksen, joten Simba Toys nosti kanteen EUYT:een. EUYT kuitenkin hylkäsi kanteen.

EUYT:n mukaan kyseessä olevan tavaramerkin olennaisimmat piirteet ovat ensinnäkin kuutio itsessään ja toiseksi jokaisella sivulla oleva ruudukkorakenne. Rubikin kuution vaaka- ja pystysuuntaisten ristikkojen pyörimisliike ei kuitenkaan ole seurausta kuution mustista viivoista tai ruudukkorakenteesta. Liike johtuu kuution sisäisestä mekanismista, joka on näkymätön graafisissa esityksissä. EUYT:n mukaan Rubikin kuution muodon rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ei voida evätä sillä perusteella, että muoto sisältäisi teknisen toiminnon.

EUYT totesi myös, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus on tässä tapauksessa rajoitettu koskemaan vain sellaisia kolmiulotteisia pulmapelejä, jotka ovat muodoltaan kuutioita ja joiden pinnassa on ruudukko. Lisäksi tuomioistuin katsoi, että kuution ruudukkorakenne erottaa Rubikin kuution selvästi muista markkinoilla olevista kolmiulotteisista pulmapeleistä. Rakenne on erottamiskykyinen piirre, jonka avulla kuluttajat tunnistavat tuotteen valmistajan.

Ratkaisu T-450/09 on luettavissa kokonaisuudessaan Curia-tietokannasta.

(MO)