EUT: Yksityistä kopiointia koskevaan maksuun ei voi sisällyttää laittomista lähteistä olevia kopioita

15.4.2014
Euroopan unionin tuomioistuin linjasi 10.4.2014 antamassaan tuomiossa (C-435/12 ACI Adam BV ym.), että yksityiseen kopiointiin soveltuvien välineiden valmistajille ja maahantuojille asetettua maksua ei voi ulottaa koskemaan laittomista lähteistä olevia kopioita. Tuomioistuin tulkitsi ratkaisussaan tekijänoikeusdirektiiviä (2001/29/EY).

ACI Adams BV ja joukko muita yrityksiä (jäljempänä ACI Adams ym.) ovat CD- ja CD-R-levyjen kaltaisten tyhjien tietovälineiden maahantuojia ja/tai valmistajia. Stichting de Thuiskopie (jäljempänä Thuikopie) ja SONT ovat säätiöitä, joista ensimmäinen kantaa ja jakaa ACI Adams ym. kaltaisille toimijoille asetetun maksun, jolla korvataan tekijänoikeuksien haltijoille yksityisestä kopioinnista aiheutuvaa haittaa, ja jälkimmäinen vahvistaa maksun suuruuden. SONT on huomioinut maksun määrässä laittomasta lähteestä tehdyistä kopioista aiheutuvan vahingon.

ACI Adams ym. katsovat, että maksun suuruutta päätettäessä ei tule huomioida vahinkoa, joka voi aiheutua tekijänoikeuksien haltijoille laittomasta kopioinnista. ACI Adams ym. nostivat kanteen Thuiskopieta ja SONT:tä vastaan väittäen, että yksityisestä kopioinnista asetetun maksun suuruutta päätettäessä ei saisi huomioida korvausta vahingosta, joka aiheutuu laittomista lähteistä tehdyistä teosten kopioista.

Kansallinen tuomioistuin (Hoge Raad der Nederlanden) esitti asiassa ennakkoratkaisukysymyksen EUT:lle. Ratkaisussaan EUT painotti, että jäsenvaltioilla ei voi olla mahdollisuutta antaa tai olla antamatta lainsäädäntöä, jossa sallittaisiin kappaleiden valmistaminen yksityiskäyttöön laittomasta lähteestä, koska tämä häiritsisi sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa.

EUT totesi ratkaisussaan, että yksityisen kopioinnin salliminen laittomasta lähteestä, keräämällä siitä ennakkoon erityinen korvaus, kannustaisi väärennettyjen teosten jakeluun, joka puolestaan loukkaisi tekijänoikeuksien haltijoita. Lisäksi EUT muistutti, että kaikille tyhjien tietovälineiden käyttäjille aiheutuu välillisesti haittaa, jos he joutuvat maksamaan korvausta sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu laittomasta kopioinnista. Tekijänoikeusdirektiivi on siis esteenä kansalliselle lainsäädännölle, joka asettaa laillisesta ja laittomasta lähteestä tehdyn yksityisen kopion samalle viivalle korvauksen suhteen.

Tuomio C-435/12 löytyy Curia-tietokannasta: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

EUT:n lehdistötiedote tapauksesta: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140058en.pdf

(TV)