EUT antoi ratkaisun maantieteellisen merkinnän laajuutta koskevassa asiassa

15.5.2014
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) linjasi, ettei koko unionin laajuista yksinoikeutta tiettyyn maantieteelliseen nimitykseen voi saada, jos nimitys ei saa suojaa yhteisössä.

EUT antoi ratkaisunsa maantieteellistä alkuperää koskvevassa tapauksessa (C-35/13), jossa osapuolina olivat Associazione Industrial idelle Carni (Assica) ja Kraft Foods Italia SpA (Kraft Foods), sekä Associazione fra produttori per la tutela del ”Salame Felino” (Associazione fra produttori) ja sen 12 jäsenyhtiötä.

Osapuolet riitelivät oikeudesta kutsua sianlihasta tehtyä salamimakkaraa nimellä ”Salame Felino”. Felino on kunta Italiassa, mutta ei EU-asetuksen mukaan alkuperänimityksenä suojattu nimi, kuten esimerkiksi Champagne. Associazione fra produttori jäsenyhtiöineen syytti Kraft Foodsia siitä, että sen muualla valmistama, myös ”Salame Felino”-nimellä markkinoima salamimakkara vääristi kilpailua ja antoi virheellisen kuvan tuotteen alkuperästä. Kraft Foodsin makkara valmistettiin Cremoniassa, Lombardian alueella.

Alkuperänimityksellä on tarkoitus suojata maataloustuotteita tai elintarvikkeita, jotka ovat peräisin tietyltä alueelta ja joiden laatuun tai ominaisuuksiin tämä alue olennaisesti vaikuttaa. Maantieteellisellä merkinnällä suojataan vastaavanlaisia tuotteita, jotka ovat peräisin tietyltä alueelta, jos tuotteen maine on kytköksissä määrättyyn alueeseen. Tuotteen ominaisuuksilla tulee olla erityinen yhteys sen maantieteelliseen alkuperään.

Unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi kysymykseksi tuli, milloin tuotteesta voidaan käyttää maantieteellistä nimitystä, joka ei ole suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä, kun kyseessä olevaa tuotetta ei kuitenkaan valmisteta tällä alueella.

EUT päätyi ratkaisuun, jonka mukaan koko unionin laajuista yksinoikeutta tiettyyn maantieteelliseen nimitykseen ei voi saada, jos nimitys ei saa suojaa yhteisössä.  Kraft Foodsin nimen käyttö ei siis estynyt tällä perusteella. Sen sijaan unionin tuomioistuin linjasi, että suojaa voi saada kansallisella lainsäädännöllä, jos se ei vaaranna tavaroiden vapaata liikkuvuutta tai EU-asetusten päämääriä.

Ratkaisu C-35/13 kokonaisuudessaan Curia-sivustolta: http://curia.europa.eu/

 (EL)