EUT: Tavaramerkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista ja joka on pantu tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, ei muodostu yksinomaan muodosta

14.3.2019

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 14.3.2019 ratkaisun asiassa C‑21/18, jossa vastakkain olivat kankaita sekä muita sisustustarvikkeita valmistava Svenskt Tenn AB sekä sisustustuotteita myyvä Textilis Ltd ja Ozgur Keskin. Asiassa oli kyse tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan tulkinnasta, jonka mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi. EUT:n mukaan MANHATTAN-kuviotavaramerkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista ja joka on pantu kankaaseen tai paperiin, ei muodostunut yksinomaan muodosta.

Svenskt Tenn on yritys, joka myy huonekaluja ja kankaita sekä muita sisustustarvikkeita. Arkkitehti Josef Frank oli suunnitellut yhtiölle MANHATTAN-kangaskuvioinnin, jolla kuvioituja tavaroita Svenskt Tenn myy. MANHATTAN-kuviotavaramerkki rekisteröitiin Svenskt Tennille vuonna 2012. Svenskt Tenn myös väitti olevansa kuviointiin liittyvän tekijänoikeuden haltija.

Textilis saattoi myyntiin kankaita ja sisustustuotteita, joiden kuvioinnit olivat samankaltaisia kuin MANHATTAN-kuviotavaramerkin kuvioinnit. Svenskt Tenn nosti Tukholman käräjäoikeudessa Textilisiä ja sen omistajaa Keskiniä vastaan kanteen, joka perustui MANHATTAN-tavaramerkin ja tekijänoikeuden loukkaamiseen.  Textilis ja Keskin nostivat puolestaan vastakanteen ja vaativat, että MANHATTAN-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, koska siltä puuttui erottamiskyky ja koska tavaramerkin muoto vaikutti olennaisesti tavaran arvoon tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Textilis ja Keskin vetosivat siihen, ettei kangaskuvioinnista muodostuvaa merkkiä voida rekisteröidä tavaramerkiksi kiertämättä tekijänoikeussuojaa koskevaa ajallisen rajoittamisen periaatetta.

Asia eteni Patent- och marknadsöverdomstoleniin, joka kysyi unionin tuomioistuimelta, voidaanko MANHATTANin kaltaista kuviotavaramerkkiä, joka muodostui kaksiulotteisen tavaran eli esimerkiksi kankaan kaksiulotteisesta kuvauksesta, pitää merkkinä, joka muodostuu yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

EUT totesi, että tavaramerkkioikeudessa muodon käsite ymmärretään yleensä siten, että sillä tarkoitetaan linjojen tai ääriviivojen kokonaisuutta, joka rajaa kyseessä olevan tavaran tilassa. EUT huomautti, että näillä perusteilla tapauksessa C-163/16 Christian Louboutin on todettu, että tietyn värin paneminen tavaran tiettyyn nimenomaiseen kohtaan ei merkitse sitä, että kyseessä oleva merkki muodostuu muodosta, kun tavaramerkin rekisteröinnillä ei pyritä suojaamaan tavaran tai sen osan muotoa vaan vain sitä, että kyseistä väriä pannaan tiettyyn nimenomaiseen kohtaan.

EUT totesi, että pääasiassa kyseessä oleva merkki, joka muodostuu kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista, sisältää linjoja ja ääriviivoja, toisin kuin merkki, joka muodostuu itse väristä sellaisenaan. Vaikka MANHATTAN-merkin muodot muodostuvat sellaisten kuvioiden ääriviivoista, jotka esittävät tyylitellysti maantieteellisten karttojen osia, kyseinen merkki sisältää EUT:n mukaan näiden muotojen lisäksi kuitenkin myös koristeellisia elementtejä, jotka ovat sekä näiden ääriviivojen sisä- että ulkopuolella. Lisäksi kyseisessä merkissä korostuvat sanat, erityisesti Manhattan-sana.

EUT totesi, ettei missään tapauksessa voitu katsoa, että kaksiulotteisista koristeellisista kuvioinneista muodostuva merkki vastaisi tavaran muotoa, kun kyseinen merkki pannaan tavaroihin, kuten kankaaseen tai paperiin, joiden muoto eroaa kyseisistä koristeellisista kuvioinneista. EUT:n mukaan tämän kaltaisen merkin ei voida katsoa muodostuvan yksinomaan muodosta, joten 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sen vuoksi voida soveltaa tällaiseen merkkiin.

EUT huomautti, että sillä seikalla, että pääasiassa kyseessä olevaa merkkiä suojaa myös tekijänoikeus, ei ole vaikutusta arvioitaessa sitä, muodostuuko merkki yksinomaan muodosta.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(AH)