EUT: Tavaramerkin haltija ei voi estää rinnakkaistuojaa myymästä lääkinnällistä laitetta edelleen, kun siitä ei aiheudu vaaraa alkuperätakuulle

5.7.2018

EUT antoi 17.5.2018 ratkaisun asiassa C‑642/16, joka koski tavaramerkkiasetuksen N:o 207/2009 13 artiklan mukaista EU-tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammumista. Asiassa vastakkain olivat Junek Europ-Vertrieb GmbH ja Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, joka valmistaa muun muassa haavapohjan puhdistamiseen tarkoitettuja Debrisoft-sidontatarvikkeita, ja joita Junek Europ-Vertrieb oli tuonut rinnakkaistuontina ja myynyt uudella etiketillä.

Junek Europ-Vertriebin oli kiinnittänyt ennen Debrisoft-sidontatarvikkeiden myymistä tuotteen taitekoteloon etiketin, joka sisälsi maahantuonnista vastuussa oleva yrityksen, sen osoitteen ja puhelinnumeron, viivakoodin ja lääkevalmisteen tuotenumeron. Etiketti oli kiinnitetty taitekotelon sellaiseen osaan, johon ei oltu painettu mitään, eikä se peittänyt Lohmann & Rauscher Internationalin tavaramerkkiä. Lohmann & Rauscher International katsoi, että Junek Europ-Vertrieb loukkasi Debrisoft-tavaramerkkiä, sillä Junek Europ-Vertrieb ei ollut ilmoittanut etukäteen kyseisen tuotteen jälleentuonnista eikä ollut myöskään asettanut sen saataville etiketillä muutettua pakkausta.

Asia eteni Saksan liittovaltion ylimpään yleiseen tuomioistuimeen, joka tiedusteli EUT:ltä, onko tavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää rinnakkaistuojaa myymästä lääkinnällistä laitetta alkuperäisessä pakkauksessa, kun maahantuoja on lisännyt siihen ylimääräisen etiketin ja voidaanko tuomioissa Bristol-Myers Squibb sekä Boehringer Ingelheim esiin tuotuja periaatteita soveltaa rajoituksetta lääkinnällisten laitteiden rinnakkaistuontiin.

EUT totesi viitaten lääkkeiden rinnakkaistuontia koskevaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, että tavaramerkin ydinsisältönä on antaa tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperää koskeva takuu. Kolmannen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamasta tämän tuotteen uudelleen pakkaamisesta voi aiheutua todellista vaaraa tälle alkuperätakuulle.

Tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää toisesta jäsenvaltiosta tuodun farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen tietyssä jäsenvaltiossa silloin, kun maahantuoja on pakannut tämän tuotteen uudelleen ja on kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin. Tavaramerkin haltija ei voi kuitenkaan estää tätä, mikäli tuomioissa Bristol-Myers Squibb sekä Boehringer Ingelheim esitetyt periaatteet täyttyvät.

EUT huomautti, että tuomioiden taustalla olevat tosiseikat eroavat nyt kyseessä olevista tosiseikoista, sillä tuomioissa ylimääräisen etiketin kiinnittämisen lisäksi alkuperäinen pakkaus oli avattu ja siihen oli lisätty muulla kuin tuotteen alkuperämaan kielellä laadittu seloste. EUT:n mukaan, koska tapauksessa Debrisoft-pakkauksen alkuperäistä ulkoasua ei ole muutettu muuten kuin lisäämällä siihen pienikokoinen etiketti, joka ei peitä tavaramerkkiä ja jossa mainitaan tiedot, jotka ovat tarpeen järjestettäessä tuotteiden jakelua apteekkien kanssa, tapauksessa ei voitu katsoa, että tällaisen etiketin kiinnittäminen olisi tuomiossa Boehringer Ingelheim tarkoitettua uudelleen pakkaamista. EUT totesi, ettei tällaisen ylimääräisen etiketin sisältö, tehtävä, koko, ulkoasu ja sijainti vahingoita tavaramerkin ydinsisältöä eli alkuperätakuuta. Näissä olosuhteissa ylimäärisen etiketin kiinnittäminen ei ollut EUT:n mukaan lainmukainen peruste, jonka nojalla Lohmann & Rauscher Internationalilla olisi oikeus estää kyseisen lääkinnällisen laitteen myöhempi markkinoille saattaminen.

Ratkaisu luettavissa täältä.

(AH)