EUT: Mallin esittäminen makeisilla täytettynä ei ollut merkityksellinen ominaisuus ulkoasun vertailussa rekisteröidyn luokan perusteella

13.3.2019

EUT antoi 6.3.2019 tuomion asiassa BMB v EUIPO – Ferrero (C-693/17P), jolla pidettiin voimassa yhteisömallin mitättömyys. EUT katsoi, että valittajan tarkoituksena oli saada uusi arviointi yhteisömallin ja kansainvälisen rekisteröinnin välisestä samankaltaisuudesta, minkä osalta EUT ei ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa. Lisäksi EUT totesi, ettei valituksenalaisessa tuomiossa T-695/15 ole tehty virhettä jättämällä huomioimatta Ranskan tuomioistuimen antamaa tuomiota, sillä kyseinen tuomio ei sido EUIPO:n toimielimiä mitättömyysmenettelyssä.

Valittaja BMB:lle oli rekisteröity 15.11.2007 yhteisömalli numero 826 680-0001 Locarnon sopimuksen mukaisessa luokassa 9-03 tavaroille laatikot ja rasiat. Väliintulija Ferrero teki yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen, koska yhteisömalli loukkasi Ferreron kansainvälistä rekisteröintiä numero 405177, joka oli rekisteröity makeisille Nizzan sopimuksen mukaisen luokituksen luokassa 30.

Käsiteltävässä asiassa BMB vaati sekä tuomion T-695/15 että EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan antaman päätöksen kumoamista tai toissijaisesti valituksenalaisen tuomion kumoamista ja palauttamista unionin yleiseen tuomioistuimeen, jos asia ei ole ratkaistavissa EUT:ssa.

BMB vetosi valituksessa siihen, että unionin yleinen tuomioistuin ei ollut ottanut huomioon sitä, että riidanalainen malli esitettiin rekisterissä makeisilla täytettynä toisin kuin kansainvälinen rekisteröinti. EUT totesi valituslautakunnan ja unionin yleisen tuomioistuimen katsoneen oikein, että makeisilla täytetyn riidanalaisen mallin esitysmuoto ei ollut merkityksellinen seikka ulkoasun vertailussa, sillä mallin rekisteröinti kohdistui laatikoille ja rasioille, jotka täytetään makeisilla (makeiset eivät olleet pääosassa). Lisäksi kansainvälinen rekisteröinti oli myös rekisteröity makeisilla täyttämistä varten.

BMB:n väitteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin ei ollut ottanut huomioon samanlaisuuden arvioinnissa kaikkia merkityksellisiä tekijöitä, kuten rasioiden erilaisia reunoja, yhteisömallin etikettiä, jossa on sanamerkki ”MIK MAKI” eikä muita hallitsevia ja erottamiskykyisiä osia. EUT lausui, että BMB ei kuitenkaan esittänyt valituksessa, että asiassa olisi tulkittu virheellisesti kyseisiä tekijöitä, joten valituksen tarkoituksena on saada uusi arviointi, jonka osalta EUT ei ole toimivaltainen.

BMB väitti myös, että valituksenalainen tuomio perustui virheelliseen oikeusperusteeseen, koska siinä oli sovellettu Ranskan kansallista lainsäädäntöä ja unionin yleinen tuomioistuin oli todennut, ettei sekaannusvaaran arvioinnissa ole tarpeen ottaa huomioon kuitenkaan Ranskan oikeuskäytäntöä. EUT totesi, että Ranskan tuomioistuimen antama tavaramerkkiloukkausta koskeva tuomio ei sido EUIPO:n toimielimiä mitättömyysmenettelyssä, joten oikeuskäytäntöä ei ollut tarpeen arvioida.

EUT hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan ja velvoitti valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu luettavissa täältä.

(LT)