EUT: Maantieteellisen merkinnän ”Aceto Balsamico di Modena” suoja ei voi ulottua sen yksittäisiin ei-maantieteellisiin ilmaisuihin

11.12.2019

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 4.12.2019 ratkaisun asiassa C-432/18, jossa oli kyse maantieteellisen merkinnän suojan ulottuvuudesta. EUT:n mukaan maantieteellisen merkinnän ”Aceto Balsamico di Modena” suoja ei kattanut yksittäisten ei-maantieteellisten termien ”aceto”, ”balsamico”, ”aceto Balsamico” käyttöä.

BALEMA GmbH valmistaa etikkapohjaisia tuotteita ja myy niitä Saksan Badenin alueella. Se on myynyt vähintään 25 vuoden ajan tuotteita nimityksillä ”Balsamico” ja ”Deutscher Balsamico”. Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, joka on tuottajien yhteenliittymä, katsoi, että BALEMAn käyttämä nimitys ”Balsamico” loukkaa sen käyttämää suojattua maantieteellistä merkintää ”Aceto Balsamico di Modena”. Consorzio vaati BALEMAa lopettamaan nimityksen käytön. BALEMA puolestaan nosti Consorziota vastaan saksalaisessa tuomioistuimessa kanteen, jossa vaadittiin vahvistamaan, ettei tavaramerkkiä ollut loukattu. Asia eteni ennakkoratkaisua pyytäneeseen Saksan liittovaltion ylimpään tuomioistuimeen, joka kysyi unionin tuomioistuimelta, kattaako koko nimityksen ’Aceto Balsamico di Modena’ suoja tämän yhdysnimikkeen muodostavien yksittäisten ei-maantieteellisten termien (’Aceto’, ’Balsamico’, ’Aceto Balsamico’) käytön.

EUT huomautti aluksi, että nimitys ”Aceto Balsamico di Modena” on kokonaisuudessaan rekisteröity ja merkitty suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin. EUT totesi, että asetuksessa N:o 2081/92, joka koski nimitystä ”Aceto Balsamico di Modena”, ei ole siihen liittyvää alaviitettä, jossa täsmennettäisiin, että rekisteröintihakemus ei koske tiettyä osaa nimityksestä. EUT:n mukaan tämä ei välttämättä merkitse sitä, että nimityksen kaikki osat ovat suojattuja.

EUT totesi, että nimityksen ”Aceto Balsamico di Modena” rekisteröinnille ominaisista erityisistä olosuhteista ilmenee, että tälle nimitykselle annettu suoja ei voi ulottua sen yksittäisiin ei-maantieteellisiin ilmaisuihin. EUT huomautti, että asetuksen N:o 583/2009, jolla on rekisteröity nimitys ”Aceto Balsamico di Modena”, kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan, että kyse on yhdysnimikkeen suojaamisesta ja että yhdysnimikkeen muodostavia yksittäisiä ei-maantieteellisiä termejä ja niiden käännöksiä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelminä [unionin] alueella [unionin] oikeuden periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Tästä ilmeni EUT:n mukaan yksiselitteisesti, että suojatun nimityksen ei-maantieteelliset ilmaisut ”aceto” ja ”balsamico” ja niiden yhdistelmä ja käännökset eivät voi saada suojaa.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

Uutinen julkisasiamiehen asiassa antamasta ratkaisuehdotuksesta on luettavissa täältä.

(AH)