EUT arvioi, katsotaanko tavaramerkin toistaminen tavaramerkkiä loukkaavassa internetmainoksessa tavaramerkin käytöksi ja kuka oli tällöin mahdollinen käyttäjä

3.7.2020

EUT antoi 2.7.2020 ratkaisun asiassa C-684/19, jossa oli kyseessä tavaramerkkidirektiivin tulkintaa koskeva ennakkoratkaisupyyntö. Asiassa olivat vastakkain kaksi saksalaista asianajotoimistoa, mk advokaten GbR ja MBK Rechtsanwälte GbR. EUT arvioi, oliko tavaramerkin käyttöä se, että tavaramerkki toistetaan internetmainoksessa sivustojen ylläpitäjien toimesta sekä kuka tällöin oli merkin käyttäjä.

Asianajotoimisto MBK Rechtsanwältelle oli rekisteröity tavaramerkki ”MBK Rechtsanwälte” oikeudellisia palveluja varten. Mk advokaten harjoitti toimintaa nimityksellä ”mbk rechtsanwälte”. Ensiksi mainitun nostaman loukkauskanteen johdosta saksalainen osavaltion ylioikeus kielsi vuonna 2016 mk advokatenia käyttämästä kirjainyhdistelmää ”mbk” elinkeinotoiminnassa oikeudellisia palveluja varten. Kiellon jälkeen ilmeni, että ilmaisun ”mbk Rechtsanwälte” syöttäminen internetin hakukoneeseen johti useille sivustoille, joissa oli mainos mk advokatenin oikeudellisista palveluista. MBK Rechtsanwälten mukaan tämä osoitti, että määrättyä kieltoa ei oltu noudatettu ja vaati sakon määräämistä.

Asiaa käsitellyt Oberlandesgericht Düsseldorf tiedusteli ennakkoratkaisupyynnössään EUT:lta, onko tavaramerkkidirektiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö käyttää tavaramerkkiä, kun se on laittanut internetsivulle toisen tavaramerkkiä loukkaavan mainoksen, kun tavaramerkki on sama kuin toisen ja muiden internetsivujen ylläpitäjät toistavat kyseisen mainoksen lataamalla sen näille muille sivustoille.

EUT:n mukaan tavaramerkin käyttöä on vakiintuneen oikeuskäytännön valossa merkin käyttö tavaroiden tai palvelujen mainonnassa. Näin on myös silloin kun merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi. Näin on myös silloin, kun kyseinen merkki ei esiinny itse mainoksessa (esim. asia  C‑179/15 Daimler).

Pääasiassa kyseessä oleva mainos loukkasi alusta alkaen toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä toisin kuin viitatussa Daimler-tapauksessa. EUT katsoi, että tällöin oli riittävää todeta, että tällä seikalla ei ollut merkitystä ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä tarkastellun ainoan kysymyksen osalta, jossa oli kyse siitä, kuka on toisen merkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttäjä kun tavaramerkkiä koskeva mainos toistetaan.

EUT katsoi, että mainittua artiklan kohtaa oli tulkittava niin, että elinkeinotoimintaa harjoittava henkilö, joka on laittanut internetsivustolle toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä loukkaavan mainoksen, ei käytä kyseisen tavaramerkin kanssa samaa merkkiä kun muiden internetsivustojen ylläpitäjät toistavat kyseisen mainoksen lataamalla sen omasta aloitteestaan ja omissa nimissään näille muille sivustoille.

EUT:n tuomio on luettavissa täältä.

(AL)