Euroopan unionin patenttivirasto ja LES International järjestö haluavat lisätä aineettomien oikeuksien tietoisuutta uudella aloitteella

8.9.2021

Euroopan unionin patenttivirasto (EPO) käynnisti LES International (LESI) järjestön kanssa yhteistyöaloitteen, jonka päämääränä on lisätä teollis- ja tekijänoikeuksien hyötyjen tietoisuutta pienten ja keskisuurten teknologiayritysten keskuudessa.

liehuvia Euroopan unonin lippuja

Korkean kasvun teknologiayritykset ovat keskeisessä asemassa Euroopan talouskasvussa. Nämä yritykset koostuvat pääsääntöisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joihin kuuluu muun muassa startup-yritykset. Startup-yritykset ovat myös merkittävässä asemassa innovaatioiden edistämisessä, mutta tähän kytkeytyy myös suojaamattomat teollis- ja tekijänoikeudet.

EPO ja LESI ovat käynnistäneet uuden High Growth Technology Business aloitteen (HTB-aloite). Aloitteen tarkoituksena on jakaa tietoa siitä, miten teollis- ja tekijänoikeudet voivat tukea yritysten kasvua teknologiaan perustuvien liiketoimintamallien eri vaiheissa. Aloitteessa käsitellään muun muassa hyvän IP-strategian kehittämistä, operatiivista huippuosaamista, kasvurahoitusta ja erilaisten strategisten liiketoimien onnistumista. Euroopan IP Helpdesk on myös mukana aloitteessa.

Euroopan IP Helpdeskin koordinaattorin Jörg Scererin mukaan aloitteen päätavoitteena on antaa nykyisille ja tuleville innovoijille mahdollisuus hyödyntää paremmin aineettomia oikeuksia. Aloite pyrkiikin parantamaan aineettomiin oikeuksiin liittyvää tiedonpuutetta. Euroopan IP Helpdesk osallistuu aloitteeseen muun muassa tehostamalla aineettomien oikeuksien näkyvyyttä, niiden hallintaa, siirtoa ja kaupallistamista.

Pääset lukemaan koko uutisen EPOn sivuilta englanniksi täältä.

Kuva: iStockphotos

Kirjoittajat

Kirjoittajat