Euroopan tietosuojaneuvosto kommentoi Etelä-Korean tietosuojan riittävyyttä koskevaa Euroopan komission päätösluonnosta

18.10.2021

Phone lock

Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut lausunnon Euroopan komission päätösluonnoksesta, joka käsittelee Etelä-Korean tietosuojan riittävyyttä.

Korkeatasoinen tietosuoja on tärkeää yksilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek pitää sitä lisäksi hyvin tärkeänä EU:n ja Etelä-Korean pitkäaikaisten siteiden tukemiseksi. Tietosuojaneuvosto kommentoi muun muassa viranomaisten pääsyä ETA-alueelta Etelä-Koreaan siirrettyihin henkilötietoihin lainvalvontaa ja kansallista turvallisuutta varten. Tietosuojaneuvosto teki lausunnossaan lisäksi myös muita yleisluonteisia huomioita Korean tietosuojalainsäädännöstä.

Tietosuojaneuvosto kommentoi Etelä-Korean tietosuojakehystä lähtökohtaisesti positiivissävytteisesti. Neuvosto totesi lausunnossaan, että EU:n ja Etelä-Korean tietosuojakehyksissä on keskeisiä yhteneväisyyksiä, ja että etelä-korealainen tietosuojasäännöstö vastaa monelta osin EU:n asettamia vaatimuksia. Yhteisiä piirteitä ovat esimerkiksi tietyt käsitteet ja tietojen käsittelyperusteet. Yhtäläisyyksiä on myös käyttötarkoitussidonnaisuuden, tietojen säilyttämisen, turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja läpinäkyvän käsittelyn vaatimuksissa.

Tietosuojaneuvosto antoi lisäksi muutamia parannusehdotuksia, kehottaen komissiota seuraamaan Etelä-Korean tietosuojalainsäädännön tilannetta tiivisti ja tarkentamaan tiettyjä seikkoja päätösluonnoksessa.

Suomen tietosuojavaltuutetun aihetta koskevan uutisen pääset lukemaan täältä. EU:n tietosuojaneuvoston aihetta koskeneen tiedotteen pääset lukemaan täältä. Euroopan tietosuojaneuvoston lausunnon kokonaisuudessaan pääset lukemaan täältä.

Kuva: Tech Daily sivustoltaUnsplash

Kirjoittajat

Kirjoittajat