Euroopan patenttivirasto on julkaissut muovituotteiden innovaatiota ja patentteja koskevan tutkimuksen

22.10.2021

Plastic wasteEuroopan patenttivirasto EPO:n (European Patent Office) juuri julkaiseman tutkimuksen mukaan innovaation avulla voidaan vähentää muovinkäyttöä ja löytää kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja.

EPO:n mukaan muovit ovat olleet olennainen osa monia teollisuusaloja ja talouskehitystä jo lähes 70 vuoden ajan. Muovin kulutuksen ja sen myötä myös hävikkimuovin määrän lisääntyessä vuosien mittaan, tietoisuus muovin aiheuttamasta ympäristöhaitasta on kasvanut. EPO:n nyt tekemän tutkimuksen mukaan muoviteollisuus voi tulevaisuudessa vastata näihin ympäristöongelmiin siirtymällä kiertotalouteen perustuvaan malliin sopivan ja uudistetun lainsäädännön ja uuden innovaation avulla.

EPO:n  tutkimuksen mukaan Eurooppa ja Yhdysvallat ovat johtavia innovoijia mitä tulee muovinkierrätykseen ja vaihtoehtoisten muoviteknologioiden kehittämiseen. EPO:n mukaan Eurooppa ja Yhdysvallat vastasivat molemmat noin 30 % maailmanlaajuisista uusiomuoviin liittyvistä patenteista vuosina 2010-2019. Euroopassa Saksa rekisteröi suurimman määrän patentteja niin muovikierrätyksen kuin myös bioplastiikkateknologian saralla (noin 8 % maailmanlaajuisella määrällä). Muista Euroopan maista tutkimuksessa pärjäsivät hyvin myös Ranska, Iso-Britannia, Alankomaat ja Belgia.

EPO:n tutkimuksen tavoitteena on tarjota ohjeita yritysjohtajille ja päättäjille siitä, miten resursseja voidaan kohdentaa lupaaviin muovinkäyttöä uudistaviin innovaatioihin ja miten kannustaa pitkän aikavälin kasvua muovin kehittämisen avulla. EPO toteaa muovisaasteen uhkaavan planeettamme ekosysteemejä. Viraston tekemässä tutkimuksessa se kuitenkin toteaa, että innovaation kautta muovisaasteen aiheuttamiin haasteisiin on mahdollista vastata ja tulevaisuudessa kierrätettävä muovi tulee toivottavasti olemaan arkipäivää.

Euroopan Patenttiviraston aihetta koskevan uutisen pääset lukemaan täältä. Koko EPO:n tekemän tutkimuksen pääset lukemaan täältä (pdf).

Kuva: Nick Fewings sivustolta Unsplash

Kirjoittajat

Kirjoittajat