EU vahvistaa kansainvälistä kauppaa ja immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa uudistetulla sääntelyllä

26.1.2021

Euroopan parlamentti hyväksyi 19.1.2021 lainsäädäntöpäätöslauselman, joka koskee kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamista. Muutoksen tarkoituksena on laajentaa Euroopan Unionin valtuuksia toimia kansainvälisissä kauppariidoissa ja mahdollistaa tehokas riitojen ratkaisu.

Päätöslauselma laajentaa asetuksen soveltamisalaa koskemaan myös tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia. Tämä vahvistaa entisestään unionin keinovalikoimaa sen valvoessa oikeuksiaan tarjoamalla mahdollisuuden toteuttaa vastatoimia aiempaa useammilla aloilla. Palvelukauppaa ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevat toimenpiteet on päätöslauselman mukaan sisällytettävä unionin käytettävissä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltamisalaan, jotta asetus (EU) N:o 654/2014 olisi johdonmukaisempi ja tehokkaampi.

Tarkistettu asetus antaa EU:lle mahdollisuuden reagoida myös tilanteissa, joissa Maailman kauppajärjestö (WTO) ei ole antanut lopullista päätöstä koska kolmas osapuoli estää riitamenettelyn. EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesikin, että sopimus lähettää vahvan poliittisen signaalin siitä, että Euroopan unioni ryhtyy toimiin yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien puolustamiseksi ja suojaamiseksi aina, kun kumppanimme eivät noudata sääntöjä.

Euroopan IPR-neuvonnan asiasta julkaiseman tiedotteen löydät täältä ja Euroopan parlamentin päätöslauselman täältä.

(HM)