Euroopan komission tuoteväärennöksiä ja piratismia koskevan tarkkailulistan uusi versio julkaistu

12.1.2021

Komission 14.12.2020 julkaisemassa listassa (Counterfeit and Piracy Watch List) nimetään EU:n ulkopuolisia verkkosivuja ja fyysisiä kauppapaikkoja, joiden on ilmoitettu harjoittavan tai myötävaikuttavan tuoteväärentämiseen ja piratismiin taikka hyötyvän niistä.

Listan valmisteluun osallistuivat Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) sekä Euroopan poliisivirasto (Europol). Listan ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2018.

Listan tarkoituksena on kannustaa kauppapaikkojen toimijoita, niille palveluja tarjoavia välittäjiä sekä paikallisia lainvalvontaviranomaisia ja hallituksia ryhtymään toimiin aineettoman omaisuuden loukkausten estämiseksi. Se pyrkii myös lisäämään EU:n kansalaisten tietoisuutta niistä ympäristö-, tuoteturvallisuus- ja muista riskeistä, joita näiden kauppapaikkojen käyttämiseen liittyy.

Lista keskittyy neljään eri alueeseen: tekijänoikeudella suojattua sisältöä tarjoaviin verkkosivuihin, sähköisiin kauppapaikkoihin, verkkoapteekkeihin sekä fyysisiin markkinapaikkoihin. Lista pohjautuu julkiseen konsultaatioon, jossa kuultiin yli 70 sidosryhmää. Näkemyksiä antoivat niin brändien omistajat, tekijänoikeuksien haltijat, oikeudenhaltijoita edustavat järjestöt ja liitot kuin immateriaalioikeuksien loukkauksia vastaan kamppailevat järjestöt.

Löydät komission asiaa koskevan tiedotteen sekä itse listan täältä.

(JT)