Euroopan komissiolta ehdotus geenivarojen oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen käyttöön

5.10.2012
Euroopan komissio pyrkii uudella säädösehdotuksella varmistamaan unionin ulkopuolisten geenivarojen luotettavan saatavuuden. Kyseessä on luonnos asetukseksi, jolla pantaisiin täytäntöön Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta. Asetuksen tarkoituksena on suojella geenivaroja ja niihin liittyvää perinnetietoa tarjoavien maiden, alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia. Samalla pyritään varmistamaan, että EU:ssa toimivilla tutkijoilla on paremmat ja luotettavammat mahdollisuudet saada geenivarojen korkealaatuisia näytteitä alhaisin kustannuksin.

Ehdotettu asetus velvoittaisi käyttäjät tarkastamaan, että geenivarat ja niihin liittyvä perinnetieto on hankittu noudattaen niitä oikeudellisia vaatimuksia, joita sovelletaan alkuperämaassa, ja että hyödyt jaetaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Käyttäjien on vakuutettava, että ne ovat noudattaneet asetuksessa säädettyä asianmukaista huolellisuutta.

Tarkoituksena on perustaa luotettavien kokoelmien EU-rekisteri, jossa on mukana mm. siemenpankkeja ja kasvitieteellisiä puutarhoja, ja nimetään kokoelmat, jotka ovat sitoutuneet toimittamaan ainoastaan asianmukaisesti dokumentoituja geenivaroja. Käyttäjien, jotka hankkivat tutkimusmateriaalinsa luotettavasta kokoelmasta, katsottaisiin noudattavan vaatimusta asianmukaisesta huolellisuudesta. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa saatavuutta koskevat ehdot jäsenvaltioissa.

Ehdotettuja toimenpiteitä käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. 
(SM)

Euroopan komission tiedote 04.10.2012: Komissio ehdottaa toimenpiteitä “biopiratismin” torjumiseksi ja luontoon perustuvan tutkimuksen helpottamiseksi (IP/12/1063)

Lisätiedot ja valmisteluun liittyvät asiakirjat saatavilla komission ympäristöasioista vastaavan pääosaston sivuilta: 
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/international/ABS/