Euroopan komissio: ideat läpimurtoinnovaatioiksi Euroopan innovaationeuvoston avulla

19.3.2021

Euroopan komissio käynnisti 18.3.2021 järjestetyssä verkkotapahtumassa Euroopan innovaationeuvoston (EIC) toiminnan. Koko maailman mittakaavassa ainutlaatuinen innovaationeuvosto perustuu Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluneeseen menestyksekkääseen pilottiohjelmaan. Neuvoston tarkoituksena on yhdistää uusien esiin nousevien teknologioiden tutkimus yrityskiihdyttämö-tyyppiseen ohjelmaan ja omaan pääomarahastoon. Tavoitteena on, että ohjelman avulla startup- ja pk-yritykset voisivat kasvattaa toimintaansa entistä suurempaan mittakaavaan.

Komissio käynnisti vuonna 2018 Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa Euroopan innovaationeuvoston pilottihankkeen auttaakseen lahjakkaimpia eurooppalaisia keksijöitä. Kaksivuotisen pilottihankkeen budjetti oli yhteensä 3,5 miljardia euroa. Nyt aloittavan innovaationeuvoston budjetti on yli 10 miljardia euroa vuosille 2021–2027 ja sen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa toimintaa sekä innovoinnille tarjottua tukea entisestään. Noin 3 miljardia euroa Euroopan innovaationeuvoston budjetista käytetään Euroopan innovaationeuvoston rahastoon.

Euroopan innovaationeuvosto on monella tapaa ainutlaatuinen, sillä se pitää sisällään monia uusia tapoja, joilla tuetaan uraauurtavia yrityksiä ja hankkeita. Samalla innovaationeuvoston ensimmäisessä työohjelmassa ilmoitettiin myös uusista rahoitusmahdollisuuksista.  Esimerkiksi EIC Accelerator-ohjelmasta tuetaan pk-yrityksiä uusien innovaatioiden kehittämisessä ja mittakaavasiirtymässä. Ohjelmalla tuettavilla innovaatioilla on oltava potentiaalia luoda uusia markkinoita tai merkittävästi uudelleen muokata nykyisiä markkinoita. Miljardin euron määrärahoista 495 miljoonaa euroa on varattu läpimurtoinnovaatioihin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja strategisia digitaali- ja terveysteknologioita varten. Ohjelmassa otetaan käyttöön myös uusi ja selkeämpi hakujärjestelmä, jossa startup- ja pk-yritykset voivat milloin tahansa hakea rahoitusta yksinkertaistetulla menettelyllä.

Neuvosto pyrkii myös tukemaan naispuolisia keksijöitä ja kuromaan umpeen innovaatiokuilua. Neuvosto lanseeraa esimerkiksi naisjohtajuuden ohjelman, minkä lisäksi lahjakkaita naispuolisia keksijöitä ja vähemmän tunnettujen alueiden innovatiivisia pk-yrityksiä tuetaan yhteistyössä Enterprise Europe Network -verkoston kanssa. Kaikilla Euroopan innovaationeuvoston hankkeilla on mahdollisuus käyttää Business Acceleration -yrityskiihdyttämöpalveluja, joiden kautta tarjotaan yritysvalmennusta, mentoreita ja asiantuntija-apua, yhteistyömahdollisuuksia suuryritysten, sijoittajien ja muiden tärkeiden tahojen kanssa sekä erilaisia muita tukipalveluja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Tilaisuudessa avattiin myös kaksi kilpailua, joiden avulla nostetaan esiin Euroopan innovoinnin edelläkävijöitä. EU:n naisinnovaattoripalkinto antaa tunnustusta EU:n ja Horisontti Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden lahjakkaimmille naisyrittäjille, jotka ovat perustaneet menestyvän yrityksen ja tuoneet uusia innovaatioita markkinoille. Euroopan innovaatiopääkaupunki -palkinnolla puolestaan annetaan tunnustusta kaupunkien roolille paikallisten innovaatioekosysteemien muovaamisessa. Myös kaupungeilla on oma osansa mullistavien innovaatioiden edistämisessä. Tänä vuonna kilpailussa on uusi The European Rising Innovative City -kategoria, johon voivat osallistua yli 50 000 asukkaan mutta alle 250 000 asukkaan kaupungit. EU:n naisinnovaattoripalkinto ja Euroopan innovaatiopääkaupunki -palkinto avautuivat hakemuksille 18.3.2021 ja myöhemmin avautuu vielä kaksi muuta kilpailua.

Euroopan komission aihetta koskevan tiedotteen löydät täältä ja avajaistapahtuman videotallenteen täältä.

(HM)