Euroopan komissio osoittaa tutkimukseen ja innovaatioon 123 miljoonaa euroa koronavirusmuunnosten uhkien torjumiseksi

7.4.2021

Komissio käyttää 123 miljoonaa euroa uudesta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta koronavirusmuunnosten kiireelliseen tutkimukseen. Hätärahoitus täydentää EU:n rahoittamia tutkimus- ja innovaatiotoimia koronaviruksen torjumiseksi ja on osa komission yleisiä toimia koronavirusmuunnosten vaikutusten ehkäisemiseksi, lieventämiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Komission nyt käynnistämät kiinnostuksenilmaisupyynnöt täydentävät aiempia toimia hoitojen ja rokotteiden kehittämiseksi. Niistä rahoitettavissa hankkeissa järjestetään ja toteutetaan kliinisiä tutkimuksia lupaavien hoitojen ja rokotteiden kehittämisen edistämiseksi, minkä lisäksi ne tukevat Euroopan rajojen ylittävien laajamittaisten COVID-19-kohorttien ja -verkostojen kehittämistä.

Rahoitettujen hankkeiden odotetaan luovan uusia sekä kehittävän olemassa olevia kohortteja, jatkavan lupaavien hoitomenetelmien ja rokotteiden kehittämistä sekä tukevan tutkimusinfrastruktuureja, joilla nopeutetaan tietojen jakamista sekä tarjotaan nopeaa tutkimustukea ja -asiantuntemusta.

Kiinnostuksenilmaisupyynnöillä pyritään torjumaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin uhkia ja valmistautumaan tulevaisuutta varten, minkä lisäksi ne myötävaikuttavat Euroopan terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) kehittämiseen.

Kiinnostuksenilmaisun voi jättää 13.4.2021 alkaen, ja määräaika niiden jättämisen on 6.5.2021.

Löydät komission asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)