Euroopan komissio julkaisi ”Knowledge Valorisation” -alustan tiedon levittämistä varten

7.7.2021

Alustaa kuvaillaan digitaaliseksi tilaksi, joka tarjoaa interaktiivisen foorumin kannustamaan rajat ylittävää yhteistyötä ja parantamaan tutkimustulosten laajempaa leviämistä yhteiskunnassa ja taloudessa.

Alustalla pyritään rohkaisemaan parhaiden käytäntöjen, tiedon ja asiantuntemuksen jakamista, mikä puolestaan parantaa toimintatapoja, valmiuksia ja taitoja. Tavoitteena on edistää vahvaa yrittäjyyskulttuuria, osallistavaa innovaatiota Euroopassa ja tietämyksen arvostamista, mikä muuttaa tutkimustulokset kestäviksi ratkaisuiksi, joilla on taloudellista arvoa ja yhteiskunnallisia hyötyjä.

Yhtenä uuden eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tiedonannon mukaisista toimista Euroopan komissio aikoo myös kehittää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa immateriaalioikeuden älykästä käyttöä koskevat käytännesäännöt vastauksena jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin.

Uutinen on luettavissa täältä.

(HL)