Euroopan komissio avannut maantieteellisiä alkuperämerkintöjä koskevan julkisen konsultaation

25.1.2021

Konsultaatiolla kutsutaan kansalaisia ja järjestöjä sekä kansallisia ja alueellisia viranomaisia antamaan näkökantansa siitä, miten maantieteellisten alkuperämerkintöjen järjestelmää voidaan vahvistaa.

Konsultaation tavoitteena on kerätä näkemyksiä niistä tärkeimmistä haasteista, joihin tulisi puuttua järjestelmän suunnitellussa tarkistuksessa. Näkökulmia haetaan myös näiden haasteiden taustasyistä sekä niiden ratkaisemiseksi kuviteltavissa olevia toimintavaihtoehdoista vaikutuksineen.

Löydät EUIPO:n asiaa koskevan tiedotteen täältä. Kaikilla EU:n kielillä saatavilla olevan kyselyn löydät täältä. Kyselyn vastausaika päättyy 9.4.2021.

(JT)