Euroopan IPR-neuvonnan tietopaketti: Immateriaalioikeudet ja muotiteollisuus

13.1.2021

IPR-neuvonnan 12.1.2021 julkaisema tietopaketti nostaa esiin keskeisiä muotiteollisuuteen liittyviä immateriaalioikeudellisia kysymyksiä ja haasteita.

Euroopalla on kautta aikain ollut keskeinen asema muotiteollisuudessa ja myös useat alan tärkeimmistä innovaatioista ovat lähtöisin Euroopasta. Tekstiili- ja vaateteollisuus pohjautuu pitkälti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka tarvitsevat IPR-strategioita menestyäkseen globaaleilla ja kilpailuilla markkinoilla. Viimeisimpien vuonna 2017 kerättyjen tietojen mukaan tekstiili- ja vaatetusalan arvioitiin työllistävän EU:ssa lähes 1,7 miljoonaa ihmistä yli 175 000 yrityksessä. Yritysten liikevaihdon arvioidaan olleen noin 181 miljardia euroa.

Muotiteollisuuden käsitteeseen sisältyvät vaatteiden lisäksi myös kengät, laukut, korut ja muut asusteet, ja se tarjoaa monia liiketoimintamahdollisuuksia. Immateriaalioikeudellisesta näkökulmasta muotiteollisuudessa toimivat yritykset kohtaavat monia haasteita, joita ovat esimerkiksi tuoteväärennökset, ”Knock-Off” -tuotteet eli halpajäljitelmät sekä muiden alalla toimivien yritysten vilpillinen kilpailu. Tietopaketin yhteydessä julkaistun infograafin mukaan väärennökset edustavat 9,7 % muotiteollisuuden myynnistä.

Tietopaketti korostaa teollis- ja tekijänoikeuksien, kuten mallien, tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien, sekä IPR-strategioiden merkitystä muotiteollisuudessa toimiville yrityksille. Tietopaketin yhteydessä julkaistut infograafi ja opetus videotarjoavat yleiskatsauksen erilaisista immateriaalioikeuksista, jotka ovat keskeisiä muotiteollisuudessa toimiville yrityksille niiden valvoessa oikeuksiaan.

Euroopan IPR-neuvonnan tietopaketin löydät täältä ja muun materiaalin täältä.

(HM)