Euroopan innovaationeuvoston rahaston ensimmäiset pääomasijoitukset läpimurtoinnovaatioihin

7.1.2021

Komissio ilmoitti 6.1.2021 ensimmäisistä suorista oman pääoman ehtoisista sijoituksista, jotka tehdään kesäkuussa 2020 perustetun Euroopan innovaationeuvoston (EIC) rahaston kautta.

Pääomarahoitusta saa noin 178 miljoonan euron edestä kaiken kaikkiaan 42 startup- ja pk- yritystä. Ensimmäinen sijoitus tehtiin ranskalaiseen CorWave-yhtiöön, joka tarjoaa uudenlaista hoitoa sydänpotilaille.

Komissaari Mariya Gabrielin mukaan EIC:n uudenlaisessa rahoitusmuodossa yhdistyvät avustukset ja pääoma, ja se mahdollistaa erittäin innovatiivisten yritysten rahoitusvajeen kaventamisen, yksityisten lisäinvestointien vapauttamisen sekä yritysten kasvamisen Euroopassa.

Rahoituksen tavoitteena on kehittää ja laajentaa läpimurtoinnovaatioita sekä nopeuttaa yritysten kasvua. Sijoitusten määrä vaihtelee tuensaajakohtaisesti 500 00015 miljoonan euron välillä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan komissio on tehnyt startup-yrityksiin suoria oman pääoman ehtoisia tai luonteisia sijoituksia.

EIC-rahaston päätarkoitus ei ole maksimoida investointien tuottoa, vaan tukea yrityksiä läpimurtoteknologioiden kasvussa kärsivällisen pääoman sijoittajana. Rahaston rooli on koronapandemian myötä kasvanut entisestään, sillä kriisillä on ollut huomattava vaikutus innovatiivisiin eurooppalaisiin yrityksiin.

Löydät komission asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)