EU:n yleinen tuomioistuin ratkaisi ensimmäistä kertaa äänitiedostona esitetyn tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden

15.7.2021

Tapauksessa pyrittiin rekisteröimään juomatölkin avaamista muistuttava äänimerkki, joka oli esitetty äänitiedoston muodossa. Yleinen tuomioistuin hylkäsi rekisteröinnin erottamiskyvyttömyyden perusteella.

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG oli laittanut kanteen vireille yleisessä tuomioistuimessa EUIPO:n päätöksestä olla rekisteröimättä yhtiön hakemaa tavaramerkkiä erottamiskyvyttömyyden perusteella. Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli äänimerkki, joka koostui sihahduksesta ja sitä seuraavasta sekunnin hiljaisuudesta ja yhdeksän sekunnin poreilusta. Rekisteröintiä oli haettu erilaisille juomille luokissa 29, 30, 32 ja 33 sekä luokassa 6 erityyppisille metallisille säiliöille. Kantaja kiisti erottamiskyvyn puutteen muissa luokissa kuin luokassa 6.

Yleinen tuomioistuin lähti perusteluissaan liikkeelle siitä, että tavarat ja palvelut olivat tapauksessa suunnattu suurelle yleisölle, joten keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta täytyy pitää keskimääräisenä. Tuomioistuin toisti myös vakiintuneen linjauksen siitä, että erityyppisiä tavaramerkkejä koskevat samat rekisteröintikriteerit, joita on arvioitava samalla tavoin. Toisaalta erottamiskyvyn vaatimus edellyttää äänimerkiltä tiettyä mieleenpainuvuutta, jonka avulla kuluttaja voi tunnistaa äänen nimenomaan tavaramerkiksi, eikä esimerkiksi tuotteen toiminnalliseksi osaksi.

Yleinen tuomioistuin totesi, että tölkin avaamisen ääntä pidetään kyseessä olevien tavaroiden tyyppi huomioon ottaen puhtaasti teknisenä ja toiminnallisena elementtinä, koska tölkin tai pullon avaamiseen liittyy luonnostaan tietty määritetty tekninen ratkaisu, kun juomia käsitellään niiden kuluttamista varten. Tästä seuraa se, että tölkin avaamisen ääni ei täyttänyt tavaramerkin alkuperäfunktiota, eli sillä ei katsottu pystyvän osoittamaan tavaroiden kaupallista alkuperää. Kantajan vaatimus EUIPO:n päätöksen kumoamisesta hylättiin.

Ratkaisu on luettavissa täältä.

(HL)