EU:n yhtenäinen patenttijärjestelmä toteutuu

2.7.2012
Pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen EU:n yhtenäinen patenttijärjestelmä on vihdoin toteutumassa. Viimeinen kompastuskivi on ollut patenttituomioistuimen (The Unified Patent Court, UPC) sijainti.

Eurooppa-neuvosto pääsi viime perjantaisessa kokouksessaan sopimukseen tuomioistuimen keskusjaoston toimintojen jakamisesta kolmen kaupungin – Pariisin, Münchenin ja Lontoon – kesken. Tulevan patenttituomioistuimen keskuspaikka on Pariisi, mutta Münchenin osasto erikoistuu konetekniikkaan liittyviin tapauksiin, kun taas tuomioistuimen Lontoon osastoon keskitetään bio- ja lääketieteisiin liittyvät asiat. 

Euroopan alueelle on pyritty saamaan yhteisesti sovellettavaa patenttijärjestelmää jo 1960-luvulta lähtien, ja yhtenäistä patenttijärjestelmää koskevia neuvotteluja on käyty yli vuoden ajan. Järjestelmä ei tule kattamaan koko EU-aluetta, sillä Espanja ja Italia jättäytyivät neuvottelujen ulkopuolelle. Yhtenäispatenttiasetuksella luodaan järjestelmä, jossa patenttioikeus tulee voimaan yhdellä päätöksellä kaikissa järjestelmään kuuluvissa maissa. Yhtenäispatentin voimassaoloa ja rikkomuksia koskevat kanteet keskitetään Euroopan patenttituomioistuimeen. 

Tuomioistuinjärjestelmää koskevien sopimusmuutosten lisäksi Eurooppa-neuvostossa sovittiin yhtenäispatenttia koskevaan asetusehdotukseen tehtävistä muutoksista. Euroopan parlamentti äänestää asetusmuutoksista heinäkuussa ja järjestelyssä mukana olevat jäsenvaltiot allekirjoittavat tuomioistuinjärjestelmää koskevan sopimuksen syksyllä 2012. Astuakseen voimaan tuomioistuinsopimus on ratifioitava vähintään 13 jäsenvaltiossa. Arvioiden mukaan tämä voisi tapahtua vuoden 2014 alkupuolella ja ensimmäiset yhtenäispatentit voitaisiin myöntää huhtikuussa 2014. (SM)

The Conclusions of the European Council (28/29 June 2012), Brussels, 29 June 2012: 
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.7.2012
http://www.tem.fi/?89512_m=107147&s=2469

Euroopan patenttiviraston uutinen 29.06.2012:
http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20120629.html